Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Call for Papers: Slovenské národné povstanie a Európa v zbrani proti fašizmu

Pri príležitosti 80. výročia Slovenského národného povstania spoluorganizuje Ústav pamäti národa medzinárodnú konferenciu „ Slovenské národné povstanie a Európa v zbrani proti fašizmu". Konferencia sa uskutoční v dňoch 12. a 13. novembra 2024 v sídle Múzea Slovenského národného povstania na Kapitulskej 23 v Banskej Bystrici.

Cieľom konferencie je priblížiť nové poznatky o prípravách a priebehu SNP, identifikovať jeho miesto v medzinárodnom hnutí odporu, porovnať spoločné a rozdielne črty odbojových prúdov doma i v zahraničí, poukázať na ich koordináciu v nadnárodnom meradle, ako aj zanalyzovať formatívne aspekty vývoja na povstaleckom území (politika, spoločnosť, armáda, každodenný život).

Abstrakty príspevkov v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku (najviac 500 slov) je možné zaslať na e-mailovú adresu konferencie@muzeumsnp.sk najneskôr do 20. septembra 2024. Ďalšie informácie sú dostupné v priloženom Call for papers PDF (veľkosť 164 KB).

Vytlačiť