Logo

Call for Papers: „Násilná kolektivizácia poľnohospodárstva. Memento éry komunizmu“

Ústav pamäti národa v spolupráci s Ústavom pre štúdium totalitných režimov (Česká republika) a Výborom národnej pamäte (Maďarsko) organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu „Násilná kolektivizácia poľnohospodárstva. Memento éry komunizmu".

Podujatie sa bude konať v dňoch 5. až 6. júna 2024 v Bratislave. Násilná kolektivizácia bola jedným z najradikálnejších prejavov autoritatívneho zásahu komunistického režimu voči svojim občanom. Cieľom pripravovanej konferencie je analyzovať stav doterajšieho historického bádania, predstaviť aktuálne východiská danej tematiky a ponúknuť odbornej i laickej verejnosti širšie spektrum náhľadov na problematiku kolektivizácie v krajinách bývalého sovietskeho bloku v širšom stredoeurópskom priestore.

Termín odovzdania prihlášok na konferenciu je 31. marec 2024. Prihlášky s názvom príspevku, krátkym abstraktom a stručným profesijným životopisom posielajte na adresu silvia.haladova@upn.gov.sk. Podrobnejšie informácie sú k dispozícii v Call for papers PDF (veľkosť 119 KB).

Vytlačiť