Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

"Bratov vo viere" pripomína výstava v Národnej rade

Spoluprácu medzi poľskými a slovenskými veriacimi v období neslobody analyzovalo podujatie Bratia vo viere. Spolupráca poľských a slovenských veriacich počas komunizmu, ktoré sa konalo 29. októbra v priestoroch Národnej rady SR.

Podujatie slávnostne otvorili podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky Martin Klus, poslanec poľského Sejmu a predseda Poľsko-slovenskej parlamentnej skupiny Jerzy Polaczek, veľvyslanec Poľskej republiky v Bratislave Krzysztof Strzałka, predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ján Pálffy a zástupca predsedu poľského Ústavu národnej pamäti Mateusz Szpytma. Vo svojich príhovoroch vyzdvihli spoluprácu, ktorá pred rokom 1989 napriek hrozbám a represiám komunistických režimov priniesla pomoc nielen pri dovoze náboženskej literatúry, ale vo všeobecnosti pomohla prenasledovaným veriacich v ich zápase za náboženské slobody.

Prvú prednášku počas odborného seminára predniesol profesor cirkevných dejín na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Jozef Haľko. Zameral sa v nej na snahy Slovákov navštíviť púte Jána Pavla II. v Poľsku a pozvať ho na Slovensko, čo však komunistický režim systematicky maril.

S príspevkami vystúpili tiež autori výstavy, historici Mirosław Szumiło (Ústav národnej pamäti, Varšava) a František Neupauer (Ústav pamäti národa).

Na diskusii, ktorá doplnila blok prednášok, sa zúčastnili viacerí priami aktéri udalostí pred rokom 1989. Medzi účastníkmi bol Branislav Borovský, ktorý bol v roku 1983 za prenášanie náboženskej literatúry zatknutý.

Po odborných príspevkoch nasledovala projekcia filmu Stopy v snehu, ktorý Ústav pamäti národa natočil v roku 2015, a možnosť prezrieť si výstavu Bratia vo viere. Expozícia na osemnástich paneloch prináša prehľad ťažiskových tém v spolupráci veriacich na oboch stranách Tatier. Jej súčasťou sú aj svedecké výpovede aktérov historických udalostí. Výstava je v priestoroch Národnej rady SR pre návštevníkov k dispozícii aj v počas prvého novembrového týždňa.

Slávnostné otvorenie podujatia Bratia vo viere. Spolupráca poľských a slovenských veriacich počas komunizmu

Slávnostné otvorenie podujatia Bratia vo viere. Spolupráca poľských a slovenských veriacich počas komunizmu

Profesor cirkevných dejín Jozef Haľko počas prednášky

Profesor cirkevných dejín Jozef Haľko počas prednášky

Historik František Neupauer počas prednášky

Historik František Neupauer počas prednášky

Tomáš Konc, ktorý spolupracoval na prenášaní náboženskej literatúry cez hranice, počas diskusie

Tomáš Konc, ktorý spolupracoval na prenášaní náboženskej literatúry cez hranice, počas diskusie

Branislav Borovský, ktorý spolupracoval na prenášaní náboženskej literatúry cez hranice, počas diskusie

Branislav Borovský, ktorý spolupracoval na prenášaní náboženskej literatúry cez hranice, počas diskusie

Výstava Bratia vo viere v priestoroch Národnej rady SR

Výstava Bratia vo viere v priestoroch Národnej rady SR

Výstava Bratia vo viere v priestoroch Národnej rady SR

Výstava Bratia vo viere v priestoroch Národnej rady SR

Výstava Bratia vo viere v priestoroch Národnej rady SR

Výstava Bratia vo viere v priestoroch Národnej rady SR

Foto: Andrea Púčiková, ÚPN
Vytlačiť