Bratislavský kraj mení okolie Železnej opony na živé miesto slobody

Fakty a zaujímavosti o Železnej opone vrátane interaktívnych máp sú od novembra 2021 dostupné na webe Bratislavského samosprávneho kraja. Obsah vznikol v spolupráci s Ústavom pamäti národa, ktorý s BSK podpísal memorandum o spolupráci aj do budúcna.

Tvorcom webu z BSK sa počas leta podarilo zdokumentovať všetky existujúce stopy Železnej opony v kraji. Ide najmä o objekty bývalých rôt pohraničnej stráže, časti signálnej steny, betónové ihlany či osamelé drevené stĺpy, ktoré kedysi držali neohroziteľnú hraničnú líniu.

Všetky tieto stopy dnes záujemcovia nájdu na novej mape, takže objavovať toto tragické obdobie dejín môžu aj s mobilným telefónom v ruke priamo na mieste.

Súčasťou webu sú aj osudy ľudí, ktorí sa rozhodli utiecť za slobodným životom. Niektoré príbehy sú mrazivé a tragické, iné majú šťastný koniec. Mapa ponúka aj presné GPS súradnice miest, kde sa tieto udalosti odohrali.

Stránka bude v budúcnosti obohatená o materiály pre učiteľov dejepisu a náuky o spoločnosti, ktoré im ponúknu námety na výučbu v teréne. Deti a študenti tak nemusia zažívať dejiny len z učebnice, ale táto interaktívna mapa ich dovedie k replikám aj zachovaným miestam, ktoré pripomínajú ponuré časy komunistickej totality a krutý režim na jej hraniciach.

Webová stránka projektu:
https://bskhub.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=897a75c139174c93aa7012df07116268

obrázok webovej stránky

Vytlačiť