Bratislava/nahlas - Ochranárske hnutie v zápase s komunistickým režimom

Ústav pamäti národa v spolupráci s Nadáciou Konrada Adenauera vás pozývajú na vedeckú konferenciu pod záštitou primátora hlavného mesta SR Bratislavy
Bratislava/nahlas
Ochranárske hnutie v zápase s komunistickým režimom

Podujatie sa uskutoční dňa 24. októbra 2017 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca na Primaciálnom námestí 2 v Bratislave.
Informácie o programe a pozvánku na podujatie nájdete v prílohe.
V prípade záujmu o účasť na konferencii potvrďte, prosím, svoju účasť do 19. októbra 2017 na e-mail: peter.jasek@upn.gov.sk, resp. tel.: 02 593 003 38.

Vytlačiť