Branislav Kinčok: Nezrealizovaný prípad. Protistranícka skupina Karol Šmidke a spol.

Mašinéria vykonštruovaných politických procesov v rokoch 1948 – 1954 neobišla ani významných slovenských a českých komunistických funkcionárov, z ktorých viacerí vo väčšej či menšej miere pomáhali zavádzať masové perzekúcie do každodennej praxe. Jedným z nich bol aj bývalý predseda Komunistickej strany Slovenska a predseda Slovenskej národnej rady Karol Šmidke, ktorý sa do pozornosti československej Štátnej bezpečnosti dostal v roku 1949. Okolo jeho osoby sa postupne vykonštruoval prípad pomenovaný Karol Šmidke a spol., ktorý však do politického procesu nakoniec nevyústil. Prípad, naopak, skončil prepustením väčšiny členov skupiny z vyšetrovacej väzby na slobodu, pričom Karol Šmidke nebol ani zatknutý. Autor v príspevku analyzuje hlavné vývojové fázy tohto, doposiaľ nespracovaného prípadu, pričom sa v úvode venuje jeho politickému pozadiu a postupne približuje snahu vyšetrovateľov obviniť K. Šmidkeho a jeho spoločníkov z tzv. buržoázneho nacionalizmu a titoizmu. Súčasťou štúdie sú aj najdôležitejšie dokumenty z prípadu, ktoré umožnia čitateľovi detailnejšie pohľad na genézu celej kauzy.

Vytlačiť