Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Bibliotéka 2015 - verejná prezentácia nových publikácií Ústavu pamäti národa

V rámci knižného veľtrhu Bibliotéka 2015 sa uskutoční 6. novembra 2015 o 18.00 h. a 19:00 na Pódiu 1, Incheba Expo Bratislava, Viedenská cesta 3 verejná prezentácia nových publikácií Ústavu pamäti národa:

Obrázok obálky

STOJ! Tragédie pri železnej opone. Tajné spisy, spojená s diskusiou s jej autorom prof. Stefanom Karnerom.
Publikácia približuje početné tragédie, ktoré sa udiali na rakúsko-československých hraniciach a ktoré chcel československý komunistický režim navždy zahaliť rúškom mlčania. Železná opona medzi Rakúskom a Československom patrila počas studenej vojny k najprísnejšie stráženým zakázaným pásmam.

Smrteľné tragédie súviseli so špionážou, zradou, so zavlečením alebo s útekom.


Obrázok obálky

Sviečková manifestácia I. Štúdie. Spomienky a svedectvá, spojená s diskusiou so zostavovateľmi.
Zostavovatelia: Peter Jašek, František Neupauer, Ondrej Podolec, Pavol Jakubčin.
Publikácia prináša najnovšie poznatky o najvýznamnejšej protirežimnej manifestácii z obdobia normalizácie. Sviečková manifestácia 25. marca 1988 dala na Slovensku do pohybu udalosti, ktoré vyústili v novembri 1989 do pádu komunistického režimu. Súčasťou publikácie sú popri štúdiách aj spomienky aktérov historických udalostí, ktorí sa podieľali na jej organizovaní, ako aj účastníkov priamo na námestí.

Vytlačiť