Barbarstvo ducha

Seminár pre učiteľov Barbarstvo ducha – pozvánka

Ústav pamäti národa v spolupráci s občianskym združením PANT, Fórom kresťanských inštitúcii, Nadáciou Konráda Adenauera, Slovenskou radou rodičovských združení, Rímskokatolíckym farským úradom v Kremnici, Konferenciou vyšších rehoľných predstavených na Slovensku a Konferenciou vyšších rehoľných predstavených ženských rehôľ na Slovensku si Vás dovoľuje pozvať na medzinárodný vedecko-didaktický seminár Barbarstvo ducha.

Seminár je určený učiteľom, ktorí majú záujem o inovatívne metódy vo výučbe dejepisu. O svoje poznatky z výskumu obdobia komunistickej totality a skúsenosti z vyučovania dejepisu na základných a stredných školách sa s Vami podelia historici, učitelia, pamätníci a autorky filmu Pilátova amnestia. Zo seminára si odnesiete množstvo didaktického materiálu a vedomostí o období totality. Seminár sa koná pri príležitosti 60. výročia násilnej likvidácie mužských a ženských kláštorov komunistickou totalitou.

Termín: 17. a 18. september 2010
Miesto konania: Rekreačné stredisko TOLIAR, Kremnica

Vytlačiť