Aktivity ÚPN v regiónoch dali bodku za Festivalom slobody 2014

stav pamäti národa po prvýkrát v rámci nedávno ukončeného Festivalu slobody 2014 v Bratislave usporiadal v závere mesiaca november medzinárodné filmové prehliadky aj v mestách Nitra, Ružomberok a Košice. Podobne ako v Bratislave, aj v týchto mestách boli dopoludňajšie programy venované filmovým projekciám pre študentov základných a stredných škôl. Ich súčasťou boli aj následné diskusie s historikom ÚPN Petrom Jašekom, ktorý študentom približoval okolnosti vedúce a dokumentujúce pád komunizmu v novembri 1989.

Večerné programové aktivity boli otvorené pre širokú verejnosť. Diváci mohli vzhliadnuť projekcie filmov, akými boli napríklad film Sovietsky príbeh, ktorý je šokujúcim svedectvom o zločinoch stalinizmu, alebo film Lyrik, ktorý je portrétom historika Jána Mlynárika a zároveň portrétom Československa, ďalej film November+20 z dielne ÚPN o udalostiach pred, počas a po Novembri'89. Po projekciách sa prítomní diváci zúčastňovali tiež diskusií s regionálnymi protagonistami udalostí Novembra 1989, s predsedom Správnej rady ÚPN Ondrejom Krajňákom a historikom ÚPN Petrom Jašekom. Večerný program bol vo všetkých mestách uzavretý projekciou nového česko-slovenského filmu s názvom Fair play, ktorý približuje neľahký údel vrcholových športovcov v bývalom Československu.

V Nitre sa diváci na besede po premietaní filmu mali možnosť stretnúť aj z hlavnou predstaviteľkou filmu, herečkou Judit Bárdos, ktorá v diskusii priblížila momenty z nakrúcania filmu. Programové aktivity Festivalu slobody 2014 uskutočnené vo vybraných regiónoch a mestách Slovenska sa stretli so živým záujmom verejnosti a na ich organizácii participovali viacerí organizační partneri pôsobiaci v regiónoch v oblasti kultúry.

Festival slobody 2014 v regiónoch navštívilo viac ako 600 záujemcov o históriu a zachovanie živej pamäti na obdobie neslobody, čo bol aj hlavný cieľ a zmysel tohto ročníka festivalu a jeho tvorcovia sú už teraz rozhodnutí v naštartovanom trende pokračovať aj v budúcich rokoch.

Diskusia s herečkou Judit Bárdos v Nitre.

Diskusia na Festivale slobody v Nitre.

Študenti počas diskusie v Nitre.

Peter Jašek, historik ÚPN s organizátorom festivalu Slavomírom Zrebným na diskusii v Ružomberku.

Večerná diskusia s osobnosťami Novembra '89 v Ružomberku.

Otvorenie Festivalu slobody v Košiciach.

Študenti na projekcii počas Festivalu slobody v Košiciach.

Foto: ÚPN

Vytlačiť