Akcie, zločiny a obete Štátnej bezpečnosti a Pohraničnej stráže v rokoch 1945 – 1989

Obrázok obálky

Zborník Akcie, zločiny a obete Štátnej bezpečnosti a Pohraničnej stráže v rokoch 1945 – 1989 z rovnomennej medzinárodnej konferencie (Bratislava, november 2016) prináša príspevky pätnástich renomovaných slovenských a českých historikov k širokej téme perzekúcií represívnych orgánov – najmä Štátnej bezpečnosti, Pohraničnej stráže a režimnej justície v období rokov 1945 – 1989. Publikácia je okrem toho pomocou metódy oral history obohatená o spracovanie utrpenia niekoľkých politických väzňov a o historicky hodnotné dobové fotografie a reprodukcie archívnych dokumentov.

Zborník sa pokúša o kritické spracovanie činnosti represívneho aparátu komunistického režimu v Československu a o plastický náčrt viacerých hlavných foriem presadzovania diktatúry režimu na jeho hranici so Západom i v jeho vnútri, v krajine samotnej, a vo vzťahoch k viacerým skupinám jeho domnelých i reálnych „nepriateľov". Mozaika príspevkov sa tak skladá z dramatických, tragických, amorálnych a drastických príbehov stretu moci s často nevýznamnými „členmi masy".

PATRIK DUBOVSKÝ – MARIAN GULA, eds.: Akcie, zločiny a obete Štátnej bezpečnosti a Pohraničnej stráže v rokoch 1945 – 1989. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2020.

ISBN 978-80-89335-86-2

Cena: 6.00 €

Vytlačiť