Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

8. máj 1945 - Kapitulácia Nemecka

Po samovražde nacistického diktátora Adolfa Hitlera, dobytí Berlína Červenou armádou a kapitulácii nemeckých vojsk v Taliansku (2. mája 1945) a na severnom úseku západného frontu (4. mája 1945) vyslala nová ríšska vláda svojich delegátov na veliteľstvo spojeneckých expedičných síl vo francúzskom Remeši (Reims). Kabinet ríšskeho prezidenta Karla Dönitza mal v úmysle zložiť zbrane len pred západnými spojencami a pokračovať v bojoch na východnom fronte.

Vrchný veliteľ spojeneckých expedičných síl generál Dwight. D. Eisenhower si však bol vedomý amerických a britských záväzkov voči Sovietskemu zväzu. Preto ďalšiu čiastočnú kapituláciu odmietol a trval na bezpodmienečnej kapitulácii nemeckých ozbrojených síl na všetkých frontoch. Dönitzovým vyslancom pohrozil, že v opačnom prípade spojenecké armády uzavrú svoje línie a zabránia v ďalšom pohybe nemeckými vojakom a civilnému obyvateľstvu, ktoré utekalo na západ pred Červenou armádou.

Večer 6. mája 1945 priletel zo sídla Dönitzovej vlády vo Flensburgu do Remeša generál Alfred Jodl s poverením bezpodmienečnú kapituláciu podpísať. Mal iba jednu podmienku: Kapitulácia mala platiť až o 48 hodín, aby mohli byť jednotkám vydané príslušné rozkazy. Podpisový akt skončil o tretej hodine 7. mája 1945. Jodl sa v ňom zaviazal, že odpor nemeckej armády skončí do 23:01 nasledujúceho dňa.

Dokument o kapitulácii podpísal aj náčelník sovietskej vojenskej misie v Remeši generál Ivan Susloparov. Nakoľko však v dôsledku výpadku spojenia nemal súhlas svojej vlády, bol do textu pridaný článok, ktorý umožňoval uskutočniť dodatočný "finálny" ceremoniál nemeckej kapitulácie.

Keď sa o podpise kapitulácie v Remeši dozvedel sovietsky vodca Josif V. Stalin, vyhlásil ju za neplatnú z vykonštruovaného dôvodu, že išlo o "jednostrannú dohodu" medzi západnými spojencami a Dönitzovou vládou. V skutočnosti ho najviac iritovalo, že Nemci kapitulovali na Eisenhowerovom štábe za prítomnosti bezvýznamného sovietskeho generála. Vzhľadom na to bol kapitulačný akt zopakovaný v noci z 8. na 9. mája 1945 v Berlíne za účasti najvýznamnejších sovietskych generálov. Na texte dokumentu sa však nič nezmenilo. Druhá svetová vojna v Európe preto oficiálne skončila 8. mája 1945 o 23.01. V Sovietskom zväze bol však vzhľadom na časový posun za Deň víťazstva vyhlásený 9. máj.

Tomáš Klubert

Foto: wikipedia.org (generál Alfred Jodl v Remeši podpisuje kapituláciu Nemecka)

Vytlačiť