75. výročie Slovenského národného povstania a Varšavského povstania pripomenul odborný seminár

Poľskí a slovenskí historici si spoločným seminárom v Bratislave pripomenuli 75. výročie Slovenského národného povstania a Varšavského povstania. Povstanie vo Varšave vypuklo 1. augusta 1944, teda necelý mesiac pred SNP, a po krvavých bojoch bolo potlačené začiatkom októbra – takisto niekoľko týždňov pred porazením povstania na Slovensku. Jacek Gajewski, riaditeľ Poľského inštitútu, v ktorého priestoroch sa podujatie konalo, vyzval zúčastnených, aby si chvíľou ticha uctili pamiatku povstalcov bojujúcich za slobodu.

Prvý blok podujatia sa zameral na Varšavské povstanie. Historik Andrzej Kunert priblížil osudy poľskej Varšavy v období druhej svetovej vojny vrátane jej obrany po útoku nacistického Nemecka na Poľsko v jeseni 1939. V úvode svojho vystúpenia však odovzdal predsedovi Správnej rady Ústavu pamäti národa Jánovi Pálffymu materiály dokumentujúce podporu a účasť Slovákov v poľskom odboji.

Michał Wójciuk z Múzea Varšavského povstania hovoril o Slovákoch vo varšavskom podzemí v časoch vojny a o ich účasti vo Varšavskom povstaní. Jacek Sawicki, ktorý zastupoval poľský Ústav národnej pamäti, sa zameral na to, ako bolo Varšavské povstanie interpretované v období komunistického režimu, ktorý jeho pamiatku a význam potláčal.

Blok, ktorý priblížil Slovenské národné povstanie, otvoril Tomáš Klubert z Ústavu pamäti národa referátom o vojenských aspektoch SNP. Juraj Lepiš z Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici porovnal SNP a Varšavské povstanie a poukázal na rozdiely aj paralely. Jerguš Sivoš z ÚPN priblížil účasť slovenských žandárov v odboji a samotnom povstaní.

Na záver semináru si účastníci mohli pozrieť film Cudzinci vo Varšavskom povstaní (Cudzoziemcy w Powstaniu Warszawskim), ktorý uviedla jeho režisérka Małgorzata Brama.

Seminár Slovenské národné povstanie a Varšavské povstanie. 75 rokov spoločne pripravili Ústav pamäti národa, Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave, Poľský inštitút a Múzeum SNP s podporou Európskej siete Pamäť a solidarita.

Seminár otvorili (zľava) predseda Správnej rady ÚPN Ján Pálffy, veľvyslanec Poľskej republiky na Slovensku Krzysztof Strzałka a riaditeľ Poľského inštitútu Jacek Gajewski

Seminár otvorili (zľava) predseda Správnej rady ÚPN Ján Pálffy, veľvyslanec Poľskej republiky na Slovensku Krzysztof Strzałka a riaditeľ Poľského inštitútu Jacek Gajewski

Prvý blok prednášok sa zameral na Varšavské povstanie

Prvý blok prednášok sa zameral na Varšavské povstanie

Druhý blok priblížil Slovenské národné povstanie

Druhý blok priblížil Slovenské národné povstanie

Diskusia

Diskusia

Režisérka Małgorzata Brama uviedla film Cudzinci vo Varšavskom povstaní

Režisérka Małgorzata Brama uviedla film Cudzinci vo Varšavskom povstaní

Foto: Andrea Púčiková, ÚPN

Vytlačiť