70 rokov od popravy Alberta Púčika, Antona Tunegu a Eduarda Tesára

V sobotu 20. februára 2021 uplynulo 70 rokov od popravy troch účastníkov protikomunistického odboja. Ich príbeh je svedectvom o tom, že na Slovensku existoval aktívny odboj proti režimu už od jeho nastolenia. Začiatok roku 1951 sa niesol v znamení najtvrdších represívnych opatrení komunistického režimu proti svojim odporcom – proces s biskupmi, poprava dvoch príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti a poprava troch aktivistov protikomunistického odboja Alberta Púčika, Eduarda Tesára a Antona Tunegu boli svedectvom o krutom postupe komunistického režimu voči svojim odporcom.

Albert Púčik a Anton Tunega pôsobili v štruktúrach Hlinkovej mládeže a podieľali sa na činnosti jej spravodajského oddelenia. Koncom II. svetovej vojny utiekli spolu s ďalšími príslušníkmi Hlavného veliteľstva Hlinkovej mládeže do Rakúska, odkiaľ sa v priebehu jari 1945 vrátili na Slovensko a pokračovali vo svojich aktivitách proti komunizmu a za samostatnosť Slovenska spoločne s inými priateľmi zo zrušenej Hlinkovej mládeže. Ich činnosť neušla pozornosti Štátnej bezpečnosti. Albert Púčik bol odsúdený na sedem mesiacov žalára a šesť mesiacov v pracovnom tábore. Anton Tunega pôsobil v ilegalite a neskôr sa skontaktoval s priateľom Eduardom Tesár, ktorý pracoval na Povereníctve vnútra a poskytoval mu informácie o činnosti a štruktúre jeho bezpečnostných zložiek. Albert Púčik napokon ušiel do Rakúska a v spolupráci so štruktúrami slovenského exilu v Rakúsku sa podával informácie americkej vojenskej kontrarozviedke. Alberta Púčika, Antona Tunegu, Eduarda Tesára a viacerých ďalších zatkli bezpečnostné zložky v januári 1949. Vyšetrovanie sprevádzalo fyzické násilie. V súdnom procese z mája 1949 boli všetci traja odsúdení na doživotie. Bezpečnostné komisie KSČ v Bratislave a ÚV KSČ v Prahe súhlasili s trestom smrti. Ministerstvo spravodlivosti ČSR následne inštruovalo generálnu prokuratúru, aby žiadala trest smrti pre štyroch obvinených s tým, že Ľ. Gálikovi bude potvrdený doživotný trest žalára. Najvyšší súd splnil direktívy straníckych a politických orgánov a odsúdil Alberta Púčika, Antona Tunegu, Eduarda Tesára na trest smrti. Prezident republiky Klement Gottwald žiadosti o milosť zamietol. Popravu vykonali 20. februára 1951 v skorých ranných hodinách na nádvorí väznice Krajského súdu v Bratislave.

Foto 1: Albert Púčik

Albert Púčik

Foto 2: Albert Púčik

Albert Púčik

Foto: Anton Tunega

Anton Tunega

Foto: Eduard Tesár

Eduard Tesár

Zdroj: Archív ÚPN

Vytlačiť