Logo

28. január - 6. február 1951 – Vlna zatýkania významných slovenských komunistických politikov a funkcionárov

Po príchode sovietskych poradcov k československej bezpečnosti na jeseň roku 1949 sa začalo s odhaľovaním domnelého sprisahania v rámci KSČ, ktoré súviselo s kampaňou odhaľovania „nepriateľov" vo vnútri komunistických strán formujúceho sa sovietskeho bloku.

Vyšetrovanie smerovalo v prvej fáze k ministrovi zahraničných vecí Vladimírovi Clementisovi, ako k hlave tzv. sprisahania. Veľký proces sa však vyrobiť nepodarilo. Preto v máji roku 1950 dorazila do Československa nová skupina sovietskych poradcov, ktorá opustila dovtedajšiu líniu vyšetrovania a zamerala sa na hľadanie potenciálnych sprisahancov v najvyššom vedení KSČ. Vyšetrovatelia ŠtB preto vytvorili koncepciu prepojeného sprisahania v KSČ, ktoré malo mať dve vetvy – českú (Otto Šling a Márie Švermová) a slovenskú (V. Clementis, Gustáv Husák a Ladislav Novomeský). Koncom januára 1951 pristúpila ŠtB k príprave zatýkania členov slovenskej vetvy tzv. sprisahania.

O zatknutí významných komunistických politikov a funkcionárov rozhodovala politická komisia v zložení Klement Gottwald, Ladislav Kopřiva, Rudolf Slánsky, Antonín Zápotocký a v prípade ak sa prejednávali slovenské veci, tak aj Viliam Široký. Ako prvý bol 28. januára 1951 zatknutý V. Clementis a postupne ho nasledovali Ladislav Holdoš (2. februára), Daniel Okáli (4. februára) a G. Husák a L. Novomeský (6. februára). Všetci zatknutí boli premiestnení do zámku Koloděje (dnes súčasť Prahy), kde ŠtB od 27. januára do 24. februára 1951 vykonávala vyšetrovanie 33 vysokých predstaviteľov straníckeho aparátu, vojenských osôb a zatknutých funkcionárov bezpečnosti. Keďže vyšetrovanie na zámku Koloděje bolo zamerané predovšetkým na tzv. zlom vyšetrovancov, tomuto mali slúžiť aj podmienky, ktoré tu boli doslova stredoveké. Vyšetrovatelia ŠtB používali brutálne vyšetrovacie metódy, pri ktorých boli použité vo zvýšenej miere všetky formy fyzického a psychického násilia. Drvivá väčšina vyšetrovancov tieto metódy nevydržala a podpísala vynútené výpovede. Peklom zámku Koloděje prešli spolu s V. Clementisom všetci budúci členovia skupiny tzv. slovenských buržoáznych nacionalistov – G. Husák, L. Novomeský, L. Holdoš, D. Okáli a Ivan Horváth.

Sovietskym poradcom sa však ani počas tohto vyšetrovania nepodarilo odhaliť hlavu tzv. sprisahania. Úspech priniesla až ďalšia zmena koncepcie vyšetrovania, ktorá „odhalila" ako hlavu tzv. sprisahania samotného generálneho tajomníka ÚV KSČ Rudolfa Slánského.

Branislav Kinčok

foto: Vladimír Clementis (www.mzv.cz)

Vytlačiť