23. august - Európsky deň pamiatky obetí stalinizmu a nacizmu

Európska sieť Pamäť a Solidarita pokračuje v akcii začatej v minulom roku, ktorej cieľom je zachovať v mysliach Európanov 23. august ako symbol na pamiatku obetí totalitných režimov 20. storočia – nacizmu a stalinizmu. Dôležitým prvkom tohto podujatia je špeciálne pri tejto príležitosti vytvorená známka „Remember. August 23”. Záujemcovia si môžu túto známku objednať alebo stiahnuť jej elektronickú verziu na internetovej stránke www.enrs.eu/august23. Organizátori akcie vyzývajú všetkých, aby sa o toto symbolické znamenie pamäti delili a šírili ho ďalej. Oslavy Európskeho dňa pamiatky obetí stalinizmu a nacizmu sa v tomto roku budú konať v Lotyšsku.

Známka s čiernou stužkou bola umiestnená na pozadí desiatich rôznych fotografií predstavujúcich portréty väzňov koncentračných táborov a sovietskych gulagov, označených táborovým identifikačným číslom. Celok tvorí symbolický, expresívny a presvedčivý vizuálny dokument zločinu.

Európsky deň pamiatky obetí stalinizmu a nacizmu bol vyhlásený Európskym parlamentom 23. septembra 2008. Jeho cieľom je uctenie si pamiatky obetí masových deportácií a vyhladzovania, ako aj zakorenenie demokracie a posilňovanie mieru a stability v Európe. Oficiálne oslavy tohto dňa boli prvýkrát zorganizované v roku2011 vo Varšave pod záštitou poľského predsedníctva. Vtedy bola podpísaná Varšavská deklarácia, ktorej signatári upozornili na potrebu udržiavať v pamäti Európanov následky zločinov totalitných režimov a vyzvali Európsku úniu, aby skúmala a zhromažďovala dokumenty súvisiace so zločinmi spáchanými počas týchto režimov. Neskôr sa oslavy konali v Maďarsku a v Litve. V tomto roku sa Európsky deň pamiatky obetí stalinizmu a nacizmu koná v Rige.

Európska sieť Pamäť a Solidarita je medzinárodný projekt, ktorého cieľom je skúmanie, dokumentovanie a rozširovanie poznatkov z oblasti dejín Európy 20. storočia a spôsobov ich zachovania so zvláštnym dôrazom na obdobia diktatúr, vojen a spoločenského boja proti útlaku. Členmi Siete sú: Nemecko, Poľsko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko. Status pozorovateľa majú Rakúsko a Česko. www.enrs.eu

Vytlačiť