23. august – Európsky deň pamiatky obetí totalitných režimov a príbeh Jaana Krossa

Dňa 23. augusta, na výročie uzavretia paktu Ribbentrop – Molotov, si pripomíname Európsky deň pamiatky obetí totalitných režimov. V rámci tohtoročnej spoločenskej kampane Pamätaj na 23. august si Európska sieť Pamäť a Solidarita (ENRS) a Ústav pamäti národa ako jej člen pripomínajú príbeh ďalšej osoby, život ktorej poznačil dramatický zápas s totalitnými režimami. V roku 2021 je hrdinom kampane Jaan Kross.

Filmový spot venovaný Jaanovi Krossovi je sprístupnený v angličtine na internetovej stránke Európskej siete Pamäť a Solidarita www.enrs.eu ako aj na platforme YouTube.

Slávnostná premiéra filmu sa bude konať 21. augusta počas osláv Európskeho dňa spomienky na obete totalitných režimov v Múzeu IX. pevnosti v Kaunase (Litva).

Jaan Kross (1920 – 2007) bol estónsky spisovateľ, symbol odporu voči totalite a bol tiež „svedomím estónskeho národa". Vyhliadky na kariéru právnika Krossovi skrížili vojna a pripojenie Estónska k ZSSR. Počas nacistickej okupácie v roku 1944 strávil pol roka vo väzení a po opätovnom obsadení krajiny Sovietskym zväzom bol odsúdený na otrockú prácu v gulagu (1946 – 1952). Napriek tomu prežil a po návrate do rodného Tallinnu v roku 1954 sa venoval literatúre. Zaoberal sa aj prekladmi a písal básne, ale medzinárodné uznanie (ocenené viacnásobnou nomináciou na Nobelovu cenu za literatúru) mu priniesli historické romány.

Estónsky spisovateľ sa pripája k skupine ďalších hrdinov kampane Pamätaj na 23. august. Doteraz pri príležitosti Európskeho dňa pamiatky obetí totalitných režimov pripravila ENRS filmy venované osudom:

  • Milady Horákovej, českej političky a členky ilegálneho odbojového hnutia počas 2. svetovej vojny, obete súdnej vraždy spáchanej komunistickou stranou
  • Kazimierza Moczarského, poľského novinára a spisovateľa, autora knihy Rozhovory s katom
  • Juliany Zarchiovej, nemecko-židovskej Litovčanky prenasledovanej kvôli jej pôvodu
  • židovky Maly Zimetbaumovej a Poliaka Edka Galińského – zamilovaného páru, ktorý spojil vzájomný cit v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau
  • Pétra Mansfelda, najmladšej obete represálií po maďarskej revolúcii v roku 1956.

Fotka zachytávajúca odznak ktorý je dôležitým prvkom kampane

Dôležitým prvkom kampane sú taktiež odznaky s čiernou stužkou. V minulých rokoch ich ENRS distribuovala do múzeí a pamätných miest v celej Európe. Tohto roku, vzhľadom na ohrozenie spôsobené pandémiou ochorenia COVID-19, odporúčame stiahnuť si elektronickú verziu odznaku v podobe šablóny na profilovú fotografiu na Facebooku.

Informačnú grafiku vysvetľujúcu pôvod a význam paktu Ribbentrop – Molotov je možné si stiahnuť na webovej adrese ENRS hi-storylessons.eu.

Viac informácií o kampani (v angličtine) nájdete na stranách Siete: www.enrs.eu/august23.

Vytlačiť