2. workshop k projektu The Other Europe

Ústav pamäti národa vás pozýva na 2. workshop k projektu The Other Europe, na ktorom spolupracuje s Knihovnou Václava Havla.

Podujatie sa bude konať v priestoroch Zichyho paláca vo štvrtok 27. januára 2022 od 10.00 hod. aj s účasťou verejnosti v rámci povolenej kapacity sály 35 miest a v režime OTP. Účastníkov prosíme o nosenie respirátora po celý čas pobytu v priestoroch prednáškovej miestnosti a dodržiavanie ďalších organizačných pokynov.

R.S.V.P. do 26.01.2022
hlupikova@upn.gov.sk

Tesne pred pádom Železnej opony, keď sa politická situácia začínala meniť a nikto ešte nedokázal predvídať, ako sa to celé skončí, sa francúzsky politológ a publicista Jacques Rupnik spolu s režisérom Tomom Robertsom a producentom Nickom Fraserom vydali v rokoch 1987 – 1988 natáčať do krajín strednej a východnej Európy príbehy odporcov komunistických režimov. Výsledkom bol šesťdielny dokument The Other Europe, ktorý obsahuje asi stovku autentických výpovedí významných predstaviteľov domácej protikomunistickej opozície i exilu, osobností kultúry i bežných občanov o realite života za Železnou oponou v druhej polovici 80. rokov 20. storočia. Ako hovorí Jacques Rupnik: „Ľudia pred kamerou nespomínajú, ale vypovedajú o prežívanej každodennosti bez toho, aby tušili, že za pár rokov Železná opona padne". A to je to, čo robí tento dokument jedinečným.

V rámci workshopu nám Petra Chovancová z Univerzity Komenského, Soňa Gyarfášová z Rozhlasu a televízie Slovenska a Pavel Mücke z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR prostredníctvom krátkych príspevkov predstavia formy bádania Oral History a ich využitie a prínos vo vlastnej praxi. Súčasťou bude tiež premietnutie výberu filmových rozhovorov z projektu, ktoré otvoria dve kolá diskusií. V prvom bude Patrik Dubovský diskutovať s Karen Henderson, Dagmar Kusou a Jacquesom Rupnikom na tému problematiky ľudských práv pred a po roku 1989. Témou druhého diskusného kola, ktorého hosťami budú Michał Ossowski a Imre Molnár, bude Jaruzelského Poľsko a Kádárovo Maďarsko v 80-tych rokoch 20. storočia. Okrem toho nám Michał Ossowski, ako súčasný šéfredaktor, predstaví 40. výročie vzniku poľského týždenníka Tygodnik Solidarność.

Workshop bude prebiehať v hybridom modeli – časť hostí vystúpi on-line a časť osobne. Rokovacím jazykom je slovenčina, pričom tlmočenie z poľského jazyka je zabezpečené. Zmena programu vyhradená.


Vytlačiť