1989 - rok zmeny-konferencia

Medzinárodná vedecká konferencia

Ústav pamäti národa Vás pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom 1989 - rok zmeny, ktorá sa uskutoční v dňoch 4. - 5. novembra 2014. Rokovania konferencie budú prebiehať v priestoroch historickej budovy Národnej rady Slovenskej republiky na Župnom námestí v Bratislave.

Cieľom konferencie bude predovšetkým osvetliť genézu, priebeh a dôsledky pádu komunistického režimu na Slovensku (v Československu) a v širšom medzinárodnom kontexte. Na konferencii vystúpi spolu 24 vedcov z oblasti rôznych spoločenských vied, ktorí sa budú v jednotlivých paneloch konferencie venovať zahraničnopolitickým aspektom pádu komunistických režimov, udalostiam roku 1989 na Slovensku, ako aj procesu transformácie spoločnosti a prechodu k demokracii po roku 1989. Osobitná pozornosť bude venovaná aktivitám tajných služieb v období pádu komunistického režimu.

Vytlačiť