Logo

14. celoštátna konferencia Združenia vojenskej obrody Slovenska

Pri príležitosti 50. výročia invázie vojsk Varšavskej zmluvy do ČSSR a 100. výročia vzniku Československej republiky sa 3. júla 2018 uskutočnila v aule Ministerstva obrany SR 14. celoštátna konferencia Združenia vojenskej obrody Slovenska (ZVOS).

Konferenciu otvoril predseda Ústrednej rady ZVOS, plukovník vo výslužbe Svätopluk Kusala. V mene ministra obrany pozdravil účastníkov konferencie plukovník generálneho štábu Radoslav Ivančík a členom Združenia vojenskej obrody poďakoval za nekompromisný negatívny postoj k okupácii Československa pred päťdesiatimi rokmi, za čo niesli dôsledky vo svojej vojenskej a osobnej kariére a postihovaní boli aj členovia ich rodín.

Po príhovore slávnostne dekoroval časť prítomných členov organizácie pamätnou medailou k 25. výročiu vzniku Ozbrojených síl SR. Medailu si prevzali Anna Bělohoubková, plukovníci vo výslužbe Svätopluk Kusala, Ján Gejdoš a Dušan Maštena a podplukovníci vo výslužbe Karol Turček, Ivan Bachár a Anton Gombár.

Predseda Združenia vojenskej obrody Slovenska Svätopluk Kusala v hlavnom referáte zhodnotil vojensko-politickú históriu ČSSR od roku 1945 so zameraním sa na rok 1968, chronológiu okupácie a politické udalosti, ktoré vyústili až do obdobia normalizácie. Popísal kariérne a pracovné podmienky členov ZVOS v tomto čase a po Nežnej revolúcii, vznik združenia a dôvody nevyplatenia odškodného rehabilitovaným zamestnancom ministerstva obrany. Pozastavil sa nad argumentom, že by bolo nesystémové odškodniť jednu skupinu postihnutých a druhú nie, keďže v rezorte ministerstva obrany boli odškodnení príslušníci PTP, no rehabilitovaní nie.

Michal Štefanský vo svojom referáte z pohľadu historika podrobne popísal priebeh operácie s krycím názvom "Dunaj", ako aj jej politické a vojenské dôsledky. Historik Peter Jašek z Ústavu pamäti národa sa vo svojej prednáške venoval obetiam okupácie ČSSR v roku 1968.

Ján Gejdoš detailne priblížil históriu snáh o dosiahnutie odškodného pre rehabilitovaných zamestnancov ministerstva obrany a Zdeněk Metál popísal svoje negatívne skúsenosti s vybavovaním dôchodku od sociálnej poisťovne.

Združenie vojenskej obrody vzniklo v roku 1990 ako organizácia vojakov z povolania a občianskych zamestnancov vojenskej správy, ktorí boli v rokoch 1948 až 1989 nezákonne prepustení zo zamestnania z politických dôvodov. Po rozdelení Československa sa na Slovensku premenovalo na ZVOS a v Českej republike prijali názov Vojenské sdružení rehabilitovaných.

Vytlačiť