Logo

12. október - Deň samizdatu

12. októbra 1988 podpísalo 92 českých a slovenských disidentov vyhlásenie na podporu slovenského kresťanského aktivistu Ivana Polanského (1936 - 2015), ktorý bol 17. júna 1988 odsúdený za vydávanie a šírenie samizdatu na štvorročný trest odňatia slobody. V texte rezolúcie adresovanej politickým predstaviteľom ČSSR sa okrem iného uvádzalo: "...my, nezávislí vydavatelia a publicisti rôzneho kultúrneho a politického zamerania, rôznych vierovyznaní i bez vyznania, činíme to isté, čo Ivan Polanský. Mnohí z nás takto verejne pôsobia dlhé roky. K faktu, že Ivan Polanský je vo väzení vlastne za nás všetkých, nemôžeme a nechceme mlčať. Združení vo Výbore solidarity s Ivanom Polanským obraciame sa so všetkou rozhodnosťou na štátne a politické vedenie našej krajiny: Skoncujte so stavom justičnej svojvôle a pošľapávania práva a skoncujte osobitne so selektívnymi postihmi, ktorých jediným cieľom je udržovať celú spoločnosť v strachu. Vyzývame vás, aby ste buď Ivana Polanského prepustili na slobodu, alebo osvedčili dôslednosť svojej zvrátenej spravodlivosti tým, že uväzníte nás všetkých."

Nakoľko sloboda slova nie je dodnes v mnohých častiach sveta samozrejmosťou, signatári vyhlásenia, vydavatelia samizdatu, redaktori, distrubútori začali dňa 12. októbra 2016 oslavovať neformálny Deň samizdatu. Tým, že sa v tento deň stretli disidenti a aktivisti už z dvoch krajín (ČR a SR), dali základ budúcemu medzinárodnému Dňu samizdatu.

Viac o samizdate na www.samizdat.sk

Vytlačiť