VÝZVA - podprahová zákazka s výzvou na predloženie ponuky Tlač publikácií a časopisov

Výzva - podprahová zákazka s výzvou na predloženie cenovej ponuky podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb „Tlač publikácií a časopisov“.

Vytlačiť