04.08.2009 V Ý Z V A - podprahová zákazka s výzvou na predloženie ponuky

podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb „Archivačný systém - mobilné a stacionárne policové regále“.

Vytlačiť