​Ústav pamäti národa vyzdvihol statočnosť študentov a občanov, ktorí sa v Novembri '89 postavili za slobodu

Položenie kvetín a zapálenie sviečky pri pamätnej tabuli, autentické dobové fotografie z novembra 1989 či spomienky priamych účastníkov Nežnej revolúcie – to všetko dnes pripomenulo a vyzdvihlo odvahu bratislavských vysokoškolákov aj túžbu obyvateľov Československa po slobode.

Protestný pochod bratislavských vysokoškolákov, ktorý sa odohral v predvečer Medzinárodného dňa študentstva roku 1989, si v pondelok 16. novembra dopoludnia pripomenuli priami účastníci študentského protestu, vedúce osobnosti Nežnej revolúcie vrátane ministra životného prostredia Jána Budaja, zástupcovia Univerzity Komenského a Ústavu pamäti národa.

Úctu študentom, ktorí už 16. novembra 1989 žiadali dialóg o problémoch školstva, reformy a viac slobody, vzdali položením kvetín či zapálením sviečky pred budovou Rektorátu UK na Šafárikovom námestí v Bratislave, kde je od roku 2009 vďaka ÚPN a UK umiestnená pamätná tabuľa pripomínajúca tieto udalosti.

"Nebol to však len tento pochod, ktorým sa bratislavskí študenti tak pozitívne zapísali do dejín. Bol to v rovnakej miere aj ich entuziazmus a ochota postaviť sa totalitnému režimu a to aj za cenu hroziaceho vylúčenia zo štúdia," povedal predseda Správnej rady ÚPN Ján Pálffy. Za toto nadšenie, ochotu a odvahu, ale aj za dnešné postoje a aktivity, ktoré pomáhajú kultivovať pamäť spoločnosti, vyjadril Ján Pálffy v mene Ústavu pamäti národa vtedajším študentom vďaku.

Udalosti Nežnej revolúcie z pohľadu študentov zachytáva výstava Filozofi v novembri 1989 – od nepovolenej demonštrácie k študentskému štrajku. Výstava, ktorá je v Staromestskej galérii Zichy na Ventúrskej ulici v Bratislave, bola v pondelok 16. novembra slávnostne sprístupnená a doplnená autorským sprevádzaním niekdajšími študentmi Filozofickej fakulty UK a priamymi účastníkmi pochodu.

Výstavu si budú môcť záujemcovia pozrieť až do 6. decembra. Galéria je otvorená od utorka do soboty od 14.00 do 18.00 hod. a v týchto dňoch bude počas otváracích hodín zabezpečené autorské sprevádzanie výstavou niektorým z priamych účastníkov pochodu študentov.

Prelomové udalosti Novembra '89 pripomína výstava Chceme slobodu!, ktorá sa od pondelka nachádza v priestoroch Národnej rady Slovenskej republiky. Názov výstavy odráža skutočnosť, že v kľúčových dňoch roka 1989 zohrali podstatnú úlohu pri páde režimu, ktorý stál na vláde jednej strany, práve občania, ich túžba a ochota postaviť sa za slobodu.

"Aby sme si aj dnes mohli dostatočne uvedomiť význam pojmu „sloboda", je dôležité pripomínať si udalosti z konca roku 1989, pretože sloboda nebola a nie je zadarmo. Sloboda však v prvom rade znamená zodpovednosť – zodpovednosť za vlastný život, ako aj zodpovednosť za dianie v krajine, v ktorej žijeme," upozornil počas vernisáže predseda Správnej rady ÚPN Ján Pálffy s tým, že veci verejné sú vďaka Novembru 1989 v rukách všetkých občanov. "Dovoľte mi vyjadriť nádej, že vzopätie slovenskej spoločnosti z Novembra 1989 pre nás aj naďalej bude predstavovať pozitívny odkaz smerom k formovaniu našej budúcnosti."

Predstavitelia Ústavu pamäti národa vzdajú úctu obetiam komunistického režimu aj počas pietnych spomienok, ktoré sa budú za prísnych opatrení konať 17. novembra na pri pamätníku na cintoríne Vrakuňa v Bratislave

Členovia Klubu 89 položili sviečky k pamätnej tabuli, ktorá pripomína pochod študentov zo 16. novembra 1989

Členovia Klubu 89 položili sviečky k pamätnej tabuli, ktorá pripomína pochod študentov zo 16. novembra 1989

Úctu odvážnym študentom vzdal položením venca prorektor pre vonkajšie vzťahy Univerzity Komenského Radomír Masaryk

Úctu odvážnym študentom vzdal položením venca prorektor pre vonkajšie vzťahy Univerzity Komenského Radomír Masaryk

Predseda Správnej rady ÚPN Ján Pálffy a riaditeľ Kancelárie ÚPN Jerguš Sivoš počas pietneho aktu na Šafárikovom námestí

Predseda Správnej rady ÚPN Ján Pálffy a riaditeľ Kancelárie ÚPN Jerguš Sivoš počas pietneho aktu na Šafárikovom námestí

Študentskí aktivisti a osobnosti Nežnej revolúcie spolu s účastníkmi pietnej spomienky pred budovou Univerzity Komenského

Študentskí aktivisti a osobnosti Nežnej revolúcie spolu s účastníkmi pietnej spomienky pred budovou Univerzity Komenského

Radoslav Števčík, ktorý sa ako študent Filozofickej fakulty UK zúčastnil pochodu 16. novembra 1989, počas slávnostného predstavenia výstavy Filozofi v novembri 1989 – od nepovolenej demonštrácie k študentskému štrajku pred Staromestskou galériou Zichy

Radoslav Števčík, ktorý sa ako študent Filozofickej fakulty UK zúčastnil pochodu 16. novembra 1989, počas slávnostného predstavenia výstavy Filozofi v novembri 1989 – od nepovolenej demonštrácie k študentskému štrajku pred Staromestskou galériou Zichy

Výstava Filozofi v novembri 1989 – od nepovolenej demonštrácie k študentskému štrajku v Staromestskej galérii Zichy na Ventúrskej ulici v Bratislave

Výstava Filozofi v novembri 1989 – od nepovolenej demonštrácie k študentskému štrajku v Staromestskej galérii Zichy na Ventúrskej ulici v Bratislave

Foto: Ján Endrődi, ÚPN

Slávnostné otvorenie výstavy Chceme slobodu! v Národnej rade SR, zľava poslanec Gábor Grendel, predseda Správnej rady ÚPN Ján Pálffy a poverený riaditeľ Centra výskumu obdobia neslobody Peter Jašek

Slávnostné otvorenie výstavy Chceme slobodu! v Národnej rade SR, zľava poslanec Gábor Grendel, predseda Správnej rady ÚPN Ján Pálffy a poverený riaditeľ Centra výskumu obdobia neslobody Peter Jašek

Výstava Chceme slobodu! v Národnej rade SR

Výstava Chceme slobodu! v Národnej rade SR

Foto: NR SR


Vytlačiť