​Pracovníci ÚPN navštívili múzeum v koncentračnom tábore Auschwitz

Takmer tridsať pracovníkov Ústavu pamäti národa absolvovalo 12. a 13. júna pracovno-poznávaciu cestu, ktorej hlavným cieľom bola návšteva múzea v bývalom koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau.

Koncentračný tábor Auschwitz, ktorý vybudoval nemecký nacistický režim na anektovanom poľskom území pri meste Oswiecim, sa stal symbolom nacistického teroru, genocídy a holokaustu. Prvými väzňami boli Poliaci privezení z väzenia v Tarnówe v júni 1940. Postupne však Auschwitz neplnil len funkciu koncentračného, ale aj vyhladzovacieho tábora. K väzeniu, ktoré pôvodne vzniklo v niekdajších poľských kasárňach, pribudla neskôr druhá časť, takzvaný tábor Birkenau alebo Auschitz II. Práve Birkenau bola najrozsiahlejšou časťou komplexu, ktorá v roku 1944 pojala až 90-tisíc väzňov.

Počas prehliadky koncentračného tábora so slovenským výkladom spoznali zamestnanci ÚPN detailnejšie systém zavedený v tábore, ktorý zahŕňal povinné nástupy väzňov, nútené práce či selekcie deportovaných. Súčasťou múzea v Auschwitzi je expozícia zachovaných topánok, hrncov a iných predmetov dennej potreby, ktoré si so sebou prinášali obete v domnienke, že odchádzajú za prácou a budú ich potrebovať. Ako memento sú vystavené fotografie väzňov s dátumom príchodu do tábora a dátumom smrti aj vlasy, ktoré ostrihali väzenkyniam po príchode do tábora a boli predávané ako materiál na kilogramy.

Pracovníci Ústavu pamäti národa videli aj tie najpietnejšie miesta – takzvaný blok smrti, kde boli väzni neľudským spôsobom trestaní a popravovaní, a plynovú komoru s krematóriom.

Prehliadka pokračovala v tábore Birkenau a jeho zachovaných barakoch. Pracovníci ÚPN mali tiež príležitosť vidieť tábor Birkenau zhora, presnejšie zo strážnice, cez ktorú prichádzali transporty s deportovanými ľuďmi.

Niekoľkí zamestnanci navštívili namiesto koncentračného tábora, ktorý už poznali, výstavu diel Mariana Kołodzieja. Autor kresieb, ktoré zobrazujú kruté podmienky v Auschwitzi, bol ako poľský odbojár sám roky väzňom koncentračných táborov. Jeho sugestívne diela sú vystavené pod kostolom v Centre svätého Maximiliána Kolbeho vo františkánskom kláštore v meste Harmęże blízko Oswiecimu.

Súčasťou cesty bola tiež návšteva Sanktuária Božieho Milosrdenstva a Sanktuária svätého Jána Pavla II. v Krakowe-Lagiewnikoch a mesta Krakow. Niekoľkí z účastníkov cesty využili čas v Krakowe na návštevu múzea vo fabrike Oskara Schindlera, ktorý vo svojej fabrike pomohol zachrániť viac ako tisíc Židov. Múzeum zároveň mapuje celé obdobie druhej svetovej vojny v Poľsku.

"Je dôležité, aby sme my sami mali potrebné vedomosti o zločinoch páchaných v minulosti, a aby sme ich dokázali aj v sebe spracovať a ďalej interpretovať," zhodnotil cestu predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák. "Vítam záujem mojich kolegov navštevovať tieto pamätné miesta, ktoré majú byť mementom pre budúce generácie," povedal.

Vstup do koncentračného tábora Auschwitz so známou bránou s nápisom Arbeit macht frei./Práca oslobodzuje.

Vstup do koncentračného tábora Birkenau, známeho tiež ako Auschwitz II.

Trať, po ktorej prichádzali transporty s väznenými, a rampa, na ktorej prebiehala selekcia obetí.

Pohľad zo strážnice, popod ktorú prichádzali transporty s väzňami, na strážny systém a baraky v koncentračnom tábore Birkenau.

Niekoľko pracovníkov ÚPN navštívilo výstavu obrazov Mariana Kołodzieja, ktorý prežil Auschwitz.

Marian Kołodziej zomrel v roku 2009, jeho popol je uložený v podzemných priestoroch Centra svätého Maximiliána Kolbeho vo františkánskom kláštore, kde sú vystavené aj jeho obrazy.

Foto: Andrea Púčiková a Lukáš Obšitník, ÚPN

Vytlačiť