Zástupcovia ÚPN v Budapešti na medzinárodnej konferencii

Svojich zástupcov mal ÚPN na výročnej konferencii zástupcov Európskej siete oficiálnych úradov zaoberajúcich sa tajnými zväzkami štátnej polície (European Network of Official Authorities in Charge of the Secret Police Files) v maďarskej Budapešti dňa 27. Februára 2014. Pod vedením predsedu Správnej rady ÚPN Ondreja Krajňáka sa zúčastnili pracovnej časti, ktorej obsahom boli vystúpenia zástupcov siedmich členských organizácii „Siete“ o stave činnosti a plánoch na najbližšie obdobie. Pozornosť vzbudila diskusia o novej podobe regulácie ochrany osobných údajov v EÚ, ktorá sa dotýka aj historických ústavov typu ÚPN. Dôležité boli aj závery, v rámci ktorých sa prítomní účastníci oboznámili s plánovanými aktivitami s požadovanou účasťou zástupcov ÚPN.

Vytlačiť