Workshop o projekte digitálneho archívu 'Pamäť národa'

Vo štvrtok 3. septembra 2009 sa v priestoroch Ústavu pamäti národa (Námestie slobody 6 v Bratislave) uskutoční workshop o projekte digitálneho archívu „Pamäť národa“, na ktorý Vás srdečne pozývame.

Tento projekt - sústreďujúci výpovede ľudí o období neslobody - je otvorený všetkým jednotlivcom ale aj inštitúciám a združeniam, ktoré sa venujú skúmaniu a poznávaniu moderných dejín pomocou metódy orálnej histórie.

Na workshope bude prezentovaný internetový portál www.memoryofnation.eu a jeho editačný systém, diskutovať sa bude o používanej metodológii a spoločných tematických okruhoch.

Začiatok workshopu je o 9.30 hod.

Vytlačiť