Vyšlo nové číslo časopisu Pamäť národa 2/2013

Ústav pamäti národa vydal nové číslo časopisu Pamäť národa. Prináša zaujímavé štúdie a články, ktoré čitateľom opäť približujú obdobie nedemokratických režimov 20. storočia. Ján Mitáč sa vo svojej štúdii venuje priblíženiu mechanizmu administratívno-mocenských opatrení československej štátnej moci na južnom Slovensku po roku 1945. Na základe analýzy novozámockého okresu poukazuje na málo známu časť slovenskej histórie 20. storočia, ktorá zasiahla do životov mnohých obyvateľov obnoveného Československa. Ďalšej nemenej zaujímavej téme sa venuje Martina Fiamová, ktorá približuje čitateľom proces presídľovania vysťahovalcov z územia Oravskej priehrady na židovské poľnohospodárske majetky v okresoch Nitra a Hlohovec. Podobne sa vo svojej štúdii mapujúcej situáciu na bohosloveckej fakulte v Bratislave v rokoch 1953 – 1954 dotýka aj Jozef Haľko v slovenskej historiografii doteraz málo spracovanej téme procesu s bohoslovcami F. Moncmanom a spol. Nemenej zaujímavými a prínosnými sú aj materiál venovaný perzekúciám biskupa Rudolfa Baláža zo strany Štátnej bezpečnosti či dokumenty prinášajúce pohľad na situáciu na Slovensku v rokoch 1944 – 1945 z pohľadu Úradu propagandy a osobné spomienky P. Teodorika Jozefa Zúbka na jeho štúdiá vo Švajčiarsku. Aj v tomto čísle prináša Pamäť národa tradičný rozhovor s pamätníkom zameraný na spomienky významného lekára na roky 1918 – 1948. V novej rubrike Svedectvo sa autori sústredili na podanie osobného svedectva na tzv. Akciu B, ktorá mnohým slovenským rodinám priniesla mnoho utrpenia vyvrcholiaceho násilným vysťahovaním z domovov a na nespravodlivý pobyt v gulagoch Sovietskeho zväzu z pera Gezu Pasztora. Ten bol jedným z viacerých Slovákov, ktorí boli po roku 1945 násilne odvlečení do ZSSR na otrocké práce. Na rozdiel od iných sa však vrátil a podal svedectvo o svojom štvorročnom utrpení. Okrem ďalších pravidelných rubrík je súčasťou nového čísla aj ďalšie nové DVD z produkcie Ústavu pamäti národa pod názvom Jozef a jeho bratia. Dokument je venovaný opcii – presídleniu Rusínov z ČSR do Sovietskeho zväzu. Je vytvorený na základe výpovede výborného rozprávača Jozefa Bobalika a má za cieľ priblížiť nielen kultúru rusínskej národnostnej menšiny, ale aj porovnať a konfrontovať svet východoslovenských dreveníc a kostolov a realitou „sovietskeho raja“.

OBSAH

ŠTÚDIE

  • Ján Mitáč: Administratívno-mocenské opatrenia československej štátnej moci na južnom Slovensku po roku 1945 (príklad novozámockého okresu)
  • Martina Fiamová: Presídľovanie vysťahovalcov z územia Oravskej priehrady na židovské poľnohospodárske majetky v okresoch Nitra a Hlohovec
  • Jozef Haľko: Situácia na bohosloveckej fakulte v Bratislave v rokoch 1953 - 1954

MATERIÁLY

  • Marián Gula: Niektoré pramene k perzekúciam biskupa Rudolfa Baláža Štátnou bezpečnosťou

DOKUMENTY

  • Anton Hruboň: Situácia vo vybraných slovenských okresoch na prelome rokov 1944/1945 v hláseniach poverencov Úradu propagandy
  • Jozef M. Rydlo: Spomienky P. Teodorika Jozefa Zúbka OFM na jeho štúdia vo Švajčiarsku

SVEDECTVO

  • Rozália Encingerová: Akcia B v Dúbravke. Spomienky dcéry násilne vysťahovanej rodiny
  • Martin Lacko, Rudolf Sládkovič: Tri dni dlhšie ako štyri roky. Geza Pasztor a jeho pobyt v gulagoch 1945 - 1949

ROZHOVOR S PAMÄTNÍKOM

  • Martin Lacko: „Naším ideálom bol Hlinka.“ Spomienky Vilama Točíka na roky 1918 - 1948

RECENZIE

ÚPN INTERNE

Obálka časopisu

Vytlačiť