V Poľsku vyšla kniha Martina Lacka o Slovenskej republike 1939 - 1945

Obrázok obálky

V novembri 2012 sa na poľský trh dostala nová publikácia pracovníka ÚPN Martina Lacka „Dwuramienny krzyż w cieniu swastyki. Republika Słowacka 1939–1945” (Dvojkríž v tieni hákového kríža. Slovenská republika 1939 – 1945). Takmer tristostranová publikácia prináša poľskému čitateľovi prierez najdôležitejšími problémovými okruhmi Slovenskej republiky 1939 – 1945, počnúc komplikovanými okolnosťami jej zrodu, cez vnútornú a zahraničnú politiku, účasť vo vojne, spoločenské a hospodárske aspekty a zánik štátu. Deväť hutných kapitol knihy, ktorú posúdili renomovaní poľskí historici, dopĺňajú aj mnohé fotografie, niektoré dobové dokumenty, mapy, no najmä biografické poznámky osobitne vypracované takmer ku každej v knihe spomínanej osobnosti.

Kniha sa na území SR nepredáva a je možné si ju objednať iba u oficiálneho vydavateľa EL-Press s.c. ul. Vetterów 3, 20-227 Lublin prípadne biuro@el-press.pl.

Vytlačiť