Stanovisko predsedu Správnej rady ÚPN k návrhu na zrušenie Ústavu pamäti národa

Národná rada Slovenskej republiky sa na najbližšom zasadnutí má zaoberať poslaneckým návrhom zákona o zrušení Ústavu pamäti národa. V jeho dôvodovej správe sa uvádza, že ústav dlhodobo neplní úlohy dané zákonom. S takýmto konštatovaním vyjadrujem zásadný nesúhlas.

Aktivity, ktorým sa ústav venuje, sú zaznamenané vo výročnej správe, ktorú pozajtra predkladáme do parlamentu. V krátkosti len spomeniem, že ťažiskom sa popri sprístupňovaní a digitalizovaní dokumentov stáva publikačná činnosť a nakrúcanie dokumentárnych filmov. Desiatka monografií a súhrnných dokumentov zameraných na obdobie neslobody je základný moment, ktorý si možno mnohí neuvedomujú. Rovnako si našiel svojich čitateľov aj štvrťročník Pamäť národa. Stovky nakrútených hodín výpovedí obetí minulých režimov v rámci Oral history poslúžia ďalším dokumentárnym filmom, ako naposledy úspešnému titulu Gulagy. V tejto chvíli nie je vôbec jasné, kto túto agendu bude v prípade zrušenia ústavu zabezpečovať.

V príspevkoch a diskusiách, ktoré v uplynulých dňoch produkovali médiá, odznelo z úst niektorých respondentov viacero nepravdivých tvrdení, na ktoré je potrebné rázne zareagovať. Dôrazne odmietam konštatovanie, že na ÚPN sa strácajú dokumenty. Od môjho nástupu do funkcie boli prijaté opatrenia, sprísňujúce podmienky práce s archívnymi materiálmi a žiadny zväzok sa nestratil. Aj z tohto dôvodu zvážime podanie trestného oznámenia za poškodzovanie mena ústavu. Rovnako za nezmysly považujem tvrdenia o obchodovaní s materiálmi. Vyjadrenia o údajnom falšovaní materiálov tiež nemajú s realitou nič spoločné. Nič také sa nestalo a nekonštatoval to žiadny relevantný orgán. Ukazuje sa, že tieto fámy vyplývajú z neznalosti procesu rekonštrukcie dokumentov. Rovnako dôrazne odmietame akékoľvek náznaky konania na politickú objednávku. Ústav sa vždy snažil pôsobiť odborne a nezávisle.

S veľkým prekvapením sme zaznamenali aj vyjadrenia o údajnej dohode v koalícii na zrušení ústavu, najmä keď pred týždňom ma prijal vicepremiér Čaplovič a zaoberali sme sa otázkou priestorov pre ÚPN.

Rovnako chcem upozorniť na skutočnosť, že v parlamente je predložená novela zákona o protikomunistickom odboji, z ktorej pre ústav vyplývajú ďalšie úlohy. Z tohto preto návrh na zrušenie ÚPN nemožno považovať za koncepčný.

Špekulovať o tom, aké sú skutočné príčiny predloženia návrhu, nebudem. Ústav však svojou činnosťou pre mnohých stále predstavuje riziko v oblasti ich uplatnenia, pokiaľ kolaborovali s bývalým režimom. Teraz, keď prevzaté dokumenty možno komplexne študovať a spracovávať, by bolo navrhované zrušenie ústavu výrazným spomalením či dokonca krokom späť vo vyrovnávaní sa s obdobím totality.

Ivan A. Petranský, predseda Správnej rady ÚPN

Vytlačiť