Prezentácia publikácie XII. správa ZNB

V pondelok 17.3.2008 prezentoval Ústav pamäti národa publikáciu Jerguša Sivoša XII. správa ZNB – Dokumenty k činnosti Správy kontrarozviedky v Bratislave v rokoch 1974 – 1989. Kniha približuje organizačnú štruktúru, personálne obsadenie a činnosť Správy kontrarozviedky v Bratislave (XII. správa ZNB), ktorá ako výkonný útvar federálneho ministerstva vnútra zodpovedala za kontrarozviednu činnosť vo vyčlenených objektoch a problematikách federálneho, resp. republikového charakteru na Slovensku v rokoch 1974 – 1989. Obsahuje výber zo zachovaných archívnych dokumentov, ktoré boli ešte dlho po páde komunistického režimu pre verejnosť prísne tajné. Kritériom výberu 33 zverejnených dokumentov bola ich výpovedná hodnota a snaha zachytiť čo najväčšie obdobie činnosti XII. správy – od jej vzniku až do konca 80. rokov – v problematikách odborov zameraných proti vonkajšiemu a vnútornému nepriateľovi, na ochranu ekonomiky, sledovanie, previerku korešpondencie, expertízy a spravodajskú techniku. Súčasťou publikácie je kompletný zoznam príslušníkov XII. správy spolu s ich funkčným zaradením, zoznam konšpiračných a prepožičaných bytov, ktoré tento kontrarozviedny útvar Štátnej bezpečnosti využíval na utajené schôdzky s tajnými spolupracovníkmi, ako aj fotogaléria vedúcich funkcionárov XII. správy

Foto: predseda gestorského výboru Národnej rady László Nagy

Predseda gestorského výboru Národnej rady László Nagy zdôraznil, že aj takmer 20 rokov od pádu komunistického režimu v Československu má význam zaoberať sa otázkami činnosti vtedajšej tajnej polície. Vo viacerých krajinách sveta, napr. na Kube či v Bielorusku stále existujú komunistické a postkomunistické diktatúry. Anatómia a mechanizmy ich moci sú takmer identické ako u Štátnej bezpečnosti. Obdobné publikácie môžu podľa neho poslúžiť aj iným neslobodným krajinám ako prameň poznania o molochu, proti ktorému ešte stále bojujú. „Kniha odkrýva falošné ideologické mýty o spravodlivej komunistickej spoločnosti. Cenné sú najmä informácie, a to priamo zo zdrojov utláčateľa, o statočných a prenasledovaných, ktorí sa v neľahkej situácii dokázali vzoprieť komunistickej moci“, dodal László Nagy.

Foto: zľava László Nagy a disident a signatár Charty ´77 Vladimír Hučín

Disident a signatár Charty ´77 Vladimír Hučín, ktorý bol hosťom prezentácie, sa v ČR preslávil záchranou dôležitej časti dokumentov ŠtB pred skartáciou. Upozornil, že vo významných funkciách ešte stále možno nájsť ľudí, prepojených s bývalým režimom. „Práve tieto dokumenty poskytujú verejnosti potrebné informácie o ich minulosti“, uviedol Vladimír Hučín. V tom zároveň vidí hlavný dôvod, prečo mnohí o ich zverejňovanie nemajú záujem.

Foto: podpredseda Správnej rady ÚPN Ján Ondriaš

Podľa podpredsedu Správnej rady ÚPN Jána Ondriaša je ambíciou ústavu rovnakým spôsobom spracovať aj štruktúry a činnosť krajských správ ŠtB v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach.

Foto: recenzenti Radoslav Ragač a Róbert Letz.

Recenzenti Radoslav Ragač a Róbert Letz.

Foto: diskusia

Diskusia na podujatiach ÚPN býva zaujímavá.

Foto: autor Jerguš Sivoš podpisuje svoju knihu.

Autor Jerguš Sivoš podpisuje svoju knihu.

Foto: Ľubomír Ďurina, ÚPN

Vytlačiť