Predseda Správnej rady ÚPN v Národnej rade SR s výročnou správou

V rámci rokovacieho programu 21. schôdze NR SR, 28. júna 2013 pred poslaneckým plénom vystúpil predseda SpR ÚPN Ondrej Krajňák k prerokovaniu výročnej správy o činnosti ÚPN za rok 2012. Vo svojom úvodnom slove v krátkosti predstavil význam existencie a poslanie ústavu. V krátkosti zhrnul štruktúru a obsah výročnej správy, pričom spomenul jej hlavné časti, dosiahnuté výsledky, štatistické informácie, prehľad uskutočnených aktivít, výskumnú a publikačnú činnosť, audiovizuálnu tvorbu, či osvetové aktivity. Na záver svojho vystúpenia pozval prítomných poslancov na návštevu ústavu, aby sa mohli osobne zoznámiť s prostredím a prácou jeho zamestnancov. V rozprave k predloženej správe sa následne vyjadrili niektorí z prítomných poslancov NRSR. Medzi nimi Alojz Hlina, ktorý vyslovil predsedovi ÚPN želanie, aby ústavu a jeho zamestnancom nadšenie zachovať pamäť na obdobie neslobody vydržalo. Vyzval ho, aby ÚPN predložil návrh na pomenovanie niektorej z ulíc hlavného mesta na Ulicu 17. Novembra. S podobným želaním vystúpil v rozprave aj poslanci Richard Vašečka a Martin Fecko. Poslanec Pavol Hrušovský vyzdvihol nezastupiteľné miesto a úlohu ústavu v mapovaní temnej minulosti pre budúcnosť generácií a vyzval plénum k jeho plnej podpore. Svojho poslaneckého kolegu podporila aj poslankyňa Monika Gibalová v poslednom príspevku do rozpravy, keď sa pripojila k hodnoteniu ÚPN ako mimoriadne dôležitej inštitúcii, ktorá môže formovať budúce generácie tak, aby sa už obdobia temna nikdy nezopakovali.

Vytlačiť