Podnet na GP SR v súvislosti so smrťou Ing. Přemysla Coufala

Podávanie podnetov na trestné stíhanie nacistických, komunistických alebo iných zločinov proti mieru, proti ľudskosti alebo vojnových zločinov patrí podľa zákona č. 553/2002 Z. z. medzi základné úlohy Ústavu pamäti národa. Ústav pri tejto úlohe spolupracuje
s Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky.

Ústav pamäti národa dnes, t.j. 15. 10. 2009 doručil Generálnej prokuratúre SR oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich, že v prípade smrti tajne vysväteného kňaza Ing. Přemysla Coufala bol spáchaný trestný čin vraždy.

Trestné stíhanie v tomto prípade bolo začaté už v roku 1990 na skutkovom základe, že Ing. Přemysl Coufal bol usmrtený vo svojom byte na ulici Ľuda Zúbka v Bratislave v noci z 23. na 24. februára 1981 nezistenými osobami. Menovanému boli spôsobené rozsiahle rezné rany na predlaktiach a lakťových jamách oboch rúk, ktorým v dôsledku vykrvácania na mieste podľahol. V roku 1991 bolo stíhanie v trestnej veci vraždy spolupáchateľstvom zastavené. V závere rozsiahleho vyšetrovania GP SR sa konštatuje, že: „Výsledky vyšetrovania s najväčšou pravdepodobnosťou svedčia o tom, že išlo o samovraždu. Okolnosti úmrtia ako i motív samovraždy boli dostatočne preukázané“.

Vyšetrovanie zo začiatku 90. rokov sa uspokojilo so zavádzajúcimi výpoveďami kľúčových svedkov - príslušníkov ŠtB. Rovnako už pri vtedajšom vyšetrovaní bolo z výpovedí zrejmé, že ŠtB závažným spôsobom manipulovala s dôkazmi a miestom činu.

Ústav pamäti národa je presvedčený, že uvedené vyšetrovanie dostatočne neobjasnilo okolnosti úmrtia Ing. Přemysla Coufala, a preto žiada obnovenie vyšetrovania. Prílohy podania ÚPN na GP SR obsahujú nové skutočnosti - dokumenty, ktoré by sa mohli po náležitom preverení stať dôležitými listinnými dôkazmi objasňujúcimi okolnosti úmrtia Ing. Přemysla Coufala.

Vytlačiť