Pietne spomienky na zakladateľa ÚPN Jána Langoša v Bratislave a Banskej Bystrici

Pracovníci Ústavu pamäti národa za účasti predsedu Správnej rady ÚPN Ondreja Krajňáka si 13. júna 2014 položením venca k pamätnej tabuli na námestí SNP pripomenuli 8. výročie úmrtia Jana Langoša.

Spoločne si tak uctili pamiatku zakladateľa ÚPN, ktorý tragicky zahynul 14. júna 2006 pri autohavárii. Prítomným sa prihovoril predseda ÚPN Ondrej Krajňák. Následne na cintoríne v Slávičom údolí položili v mene pracovníkov ústavu kyticu kvetov aj k hrobu Jána Langoša.

Podobne 15. júna 2014 usporiadalo kultúrne centrum Záhrada v Banskej Bystrici druhý ročník spomienky na Jána Langoša s názvom Odkrývanie. Partnermi podujatia boli organizácie Amnesty International Slovensko, Nadácia Jána Langoša, Ústav pamäti národa, Mesto Banská Bystrica a iniciatíva „Nie v našom meste“.
Program spomienky sa skladal zo stretnutia pri pamätníku Odkrývanie v záhradnom parku, špeciálneho vydania projektu Živé knižnice, diskusie pod názvom „O pamäti národa“ a koncertu undergroundovej kapely Kosa z nosa.

Zástupcovia ÚPN zúčastnení na pietnej spomienke v Banskej Bystrici si tak pripomenuli osobnosť Jána Langoša ako človeka, ktorému boli vlastné hodnoty ako ľudskosť a sloboda. K pamätníku Odkrývanie položili v mene zamestnancov ústavu veniec a prihovorili sa k účastníkom so svojimi spomienkami. Tí mali možnosť vypočuť si aj svedectvá o osudoch ľudí z obdobia komunistickej totality príslušníka bývalých PTP Štefana Paulínyho a Jozefa Karvaša, synovca Imricha Karvaša. V následnej diskusii si účastníci vymenili názory na témy ľudských práv, vzťahu totalitných režimov k nim a ich uplatňovaní v súčasnosti.

Vytlačiť