Pamäť národa 3/2014

Tretie tohtoročné číslo časopisu Pamäť národa je takmer celé venované 25. výročiu Nežnej revolúcie, resp. udalostiam, ktoré ju predchádzali alebo s ňou súviseli. Tvoria ho štúdie a články, ktoré čitateľom na viac ako 140 stranách bližšie priblížia vznik, okolnosti a priebeh tejto významnej historickej udalosti.

V prvej štúdii László Kopasz približuje situáciu maďarskej inteligencii na Slovensku na sklonku normalizácie, vznik Maďarskej nezávislej iniciatívy a priebeh Nežnej revolúcie na južnom Slovensku. V ďalšej štúdii popisuje Ján Šimulčík priebeh podpisovej akcie za náboženskú slobodu v Československu v roku 1988. V rozsiahlej štúdii o procese s tzv. bratislavskou päťkou Peter Jašek podrobne a erudovane popisuje priebeh posledného procesu komunistického režimu na Slovensku.
V rubrike „Materiály“ Juraj Kohutiar analyzuje dokumenty o Mons. Štefanovi Náhalkovi, ktoré sa zachovali vo zväzkoch Štátnej bezpečnosti.
V rubrike „Dokumenty“ Peter Jašek a Jerguš Sivoš predstavujú tri dokumenty, ktoré očami Štátnej bezpečnosti približujú aktivity tajnej cirkvi v predvečer pádu komunistického režimu v Československu.
Ďalšiu rubriku „Rozhovor s pamätníkom“ vyplnil Peter Jašek rozsiahlym a pútavým rozhovorom s tribúnom Nežnej revolúcie Jánom Budajom.
V rubrike „Recenzie“ predstavujeme čitateľom publikáciu Rudolfa Dobiáša Triedni nepriatelia IV, a tiež publikáciu od Antona Hruboňa a Kataríny Ristveyovej.
V rubrike „ÚPN interne“ sa čitatelia môžu oboznámiť s bohatými aktivitami ÚPN v poslednom období. Nechýba ani spomienka na nedávno zosnulého kňaza Rudolfa Fibyho, jedného z hlavných organizátorov Sviečkovej manifestácie v roku 1988.

OBSAH

ŠTÚDIE

  • László Kopasz: Maďarská inteligencia na Slovensku na sklonku normalizácie
  • Ján Šimulčík: 291 284 odvážnych. Podpisová akcia za náboženskú slobodu v Československu v roku 1988
  • Peter Jašek: Posledný politický proces komunistického režimu na Slovensku. Perzekúcie členov bratislavskej päťky na jeseň 1989

MATERIÁLY

  • Juraj Kohutiar: Mons. Štefan Náhalka vo zväzkoch Štátnej bezpečnosti

DOKUMENTY

  • Peter Jašek – Jerguš Sivoš: Aktivity tajnej cirkvi v predvečer pádu komunistického režimu očami dokumentov Štátnej bezpečnosti

ROZHOVOR S PAMÄTNÍKOM

  • Peter Jašek – Ondrej Podolec: „Komunistický svet bol svetom pretvárky a dvojitých hodnôt.“ Rozhovor s tribúnom Nežnej revolúcie Jánom Budajom

RECENZIE

ÚPN INTERNE

SPOMÍNAME

STIAHNUTIE CELÉHO ČÍSLA

Obálka časopisu

Vytlačiť