Pamäť národa 04/2009

Obsah

Štúdie

 • Vykonštruovaný súdny proces so skupinou František Mihina a spol. (Lenka Kádarová)
 • Hranica pod drobnohľadom. Spravodajské oddelenie 11. brigády Pohraničnej stráže 1973 – 1989 (Vladimír Palko)
 • Zo životných osudov misionára a kňaza Jozefa Baťa (Dominik Šabo)

Materiály

 • Činnosť západonemeckej rozviedky (BND) proti Československu očami Štátnej bezpečnosti (Branislav Kinčok)

Dokumenty

 • Sťažnosť trnavských radikálov Alexandrovi Machovi, hlavnému veliteľovi Hlinkovej gardy (Peter Sokolovič)
 • Nežná revolúcia v hláseniach zvolenskej Štátnej bezpečnosti (Peter Balun)

Obete

 • Príbeh pamätníka: Silvester Krčméry (Jana Otočková)

Kariéry v službách ŠtB

 • Ján Hanuliak (Jerguš Sivoš)

Apendix

 • PÁVOVÁ, J.: Demagog ve službách strany (Michal Babál)
 • BLAŽEK, P. – KUBÁLEK, M.: Kolektivizace venkova (Martina Fiamová)
 • ANTALOVÁ, Z.: Z prednej strany mreží (Pavol Jakubčin)

Stiahnutie celého čísla


Vytlačiť