Pamäť národa 01/2009

Obsah

Štúdie

 • Pôsobenie Akčného výboru Slovenského národného frontu v Trnave (Jana Miklovičová)
 • Kolektivizácia a jej obete v obciach trenčianskeho regiónu v rokoch 1948 – 1960 (Dominika Vicenová)
 • Kto zabil Matúše Černáka? (Prokop Tomek)

Dokumenty

 • Úloha žandárstva pri deportáciách Židov v roku 1942 (Martina Fiamová)
 • Nacistická poprava v Dubnici nad Váhom (Martin Lacko)

Obete

 • Prvá obeť Štátnej bezpečnosti (Matej Medvecký)

ÚPN interne

 • Založenie Európskej siete úradov spravujúcich písomnosti tajnej polície (Ivan Petranský)

Predstavujeme

 • Rozhovor s riaditeľom Archívu bezpečnostních složek Ladislavom Bukovszkým (Matej Medvecký)

Kariéry v službách ŠtB

 • Ján Jackuliak, Michal Moroz (Pavol Pytlík)

Apendix

 • Spomienky po 25 rokoch na exilovú náboženskú literatúru (Tomáš Konc)
 • Sága jednej rodiny (Anna Hlaváčová)
 • JANAS, K.: Trenčianska župa (1940 – 1945). K niektorým otázkam vzniku, existencie a fungovania verejnej správy na Trenčiansku (Martin Lacko)
 • T. Isakowicz – Zaleski: Vzťah kňazov k bezpečnosti (Peter Balun)
 • Prehľad článkov uverejnených v roku 2008

Stiahnutie celého čísla


Vytlačiť