Medzinárodný workshop ''Nepokojný región''

Pozývame Vás na medzinárodný workshop „Nepokojný región“ – stredoeurópska politika Veľkej Británie a USA v rokoch 1918 – 1941, ktorý sa uskutoční 6. a 7. decembra 2012 v Bratislave (Ústav vzdelávania a služieb, Bárdošova 33).
Organizátormi podujatia, ktorého realizáciu umožnila Európska Sieť Pamäť a Solidarita, sú: Ústav pamäti národa, Historický ústav Slovenskej akadémie vied a Historický ústav Centra humanitných vied Maďarskej akadémie vied. Počas workshopu bude zabezpečené simultánne tlmočenie do slovenčiny a maďarčiny.

Vytlačiť