Likvidácia reholí a ich život v ''ilegalite'' v rokoch 1950 - 1989 - prihláška

Vedecká konferencia pri príležitosti 60. výročia „akcie K“

Ústav pamäti národa v spolupráci s Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a Konferenciou vyšších rehoľných predstavených na Slovensku organizuje pri príležitosti 60. výročia zásahu proti reholiam v Československu, tzv. „akcie K“, vedeckú konferenciu Likvidácia reholí v Československu a ich život v „ilegalite“ v rokoch 1950 – 1989, ktorá sa uskutoční v Bratislave 5. mája 2010. Cieľom konferencie je priblížiť rôzne aspekty existencie reholí v komunistickom Československu od násilného prerušenia ich činnosti v roku 1950 až po pád totalitného režimu v roku 1989. Predovšetkým chce však poukázať na ich „ilegálne“ pôsobenie, ktoré ešte nebolo z pohľadu historiografie dostatočne spracované.

Panely konferencie:

„Barbarská noc“ a internácia
Priebeh „akcie K“ v jednotlivých kláštoroch a rehoľných domoch. Život rehoľníkov a rehoľníčok v rôznych formách ich následnej internácie.

Rehole v „ilegalite“
Činnosť jednotlivých rehoľných spoločenstiev a vývoj ich organizačných štruktúr v rokoch 1950 – 1989. Pokusy o legalizáciu pôsobenia reholí koncom 60. rokov 20. storočia. Príprava príslušníkov reholí v mimoriadnych podmienkach a vývoj ich spirituality a filozofického myslenia počas obdobia totality. Bilancujúce pohľady na obdobie perzekúcie reholí počas komunistickej totality. Trestnoprávny postih a aktivity Štátnej bezpečnosti proti pôsobeniu reholí.

Perzekúcia reholí v medzinárodnom kontexte
Situácia reholí v ostatných krajinách sovietskeho bloku. Pohľady na činnosť reholí v súvislosti s „Ostpolitik“ Svätej stolice. Tajné kontakty reholí s ich generálnymi predstavenými.

UPOZORNENIE: Organizátormi konferencie nebudú akceptované biografické príspevky, zaoberajúce sa životnými osudmi a perzekúciou jednotlivcov – rehoľníkov.

Konferenčným jazykom bude slovenčina.

V prípade záujmu vyplňte ONLINE FORMULÁR na našej internetovej stránke alebo vyplnenú PRIHLÁŠKU spolu s abstraktom príspevku (max. 1 strana) pošlite do 26. 2. 2010 na e-mailovú adresu: jakubcin@upn.gov.sk, prípadne poštou na adresu:

Ústav pamäti národa
Nám. slobody 6
817 83 Bratislava 15

Kontaktná osoba:
Pavol Jakubčin
tel.: 00421 2 593 00 337


Vytlačiť