Kolokvium v Archíve ÚPN

Zástupcovia archívov zo Slovenska, Česka, Maďarska a Rakúska sa 12. decembra 2018 stretli na kolokviu v Archíve Ústavu pamäti národa.

Prácu jednotlivých inštitúcií s archívnymi dokumentmi, ktoré mapujú obdobia totalitných režimov, predstavili Světlana Ptáčníková z českého Archivu bezpečnostních složek (ABS), Éva Petrás z Historických archívov maďarskej štátnej bezpečnosti (Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, ÁBTL), Dieter Bacher z rakúskeho Inštitútu Ludwiga Boltzmanna (Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolge-Forschung, BIK) a Mária Fiľarská zo Slovenského národného archívu.

Archív ÚPN priblížili nielen v prezentáciách, ale aj počas prehliadky depotov Ľubomír Ďurina, Pavol Pytlík a Jana Maťašová.

Podujatie podporila Európska sieť Pamäť a solidarita.

Účastníci kolokvia navštívili depoty Archívu ÚPN

Účastníci kolokvia navštívili depoty Archívu ÚPN

Kolokvium otvoril riaditeľ Archívu ÚPN Ľubomír Ďurina

Kolokvium otvoril riaditeľ Archívu ÚPN Ľubomír Ďurina

Príspevok Évy Petrás z Historických archívov maďarskej štátnej bezpečnosti (Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, ÁBTL)

Príspevok Évy Petrás z Historických archívov maďarskej štátnej bezpečnosti (Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, ÁBTL)

Príspevok Dietera Bachera z rakúskeho Inštitútu Ludwiga Boltzmanna

Príspevok Dietera Bachera z rakúskeho Inštitútu Ludwiga Boltzmanna

Príspevok Márie Fiľarskej zo Slovenského národného archívu

Príspevok Márie Fiľarskej zo Slovenského národného archívu

Na kolokviu sa zúčastnila aj riaditeľka českého Archívu bezpečnostních složek Světlana Ptáčníková. ABS patrí k inštitúciám, s ktorými má ÚPN veľmi živé kontakty

Na kolokviu sa zúčastnila aj riaditeľka českého Archívu bezpečnostních složek Světlana Ptáčníková. ABS patrí k inštitúciám, s ktorými má ÚPN veľmi živé kontakty

Príspevok Jany Maťašovej z Archívu ÚPN

Príspevok Jany Maťašovej z Archívu ÚPN

Príspevok Pavla Pytlíka z Archívu ÚPN

Príspevok Pavla Pytlíka z Archívu ÚPN

Foto: Andrea Púčiková, ÚPN

Vytlačiť