Generáli tajnej cirkvi majú v Šintave námestie

Silvester Krčméry a Vladimír Jukl, ktorí sú považovaní za „generálov“ tajnej cirkvi, majú svoje prvé námestie. Obaja boli v päťdesiatych rokoch odsúdení na viac ako desaťročné tresty odňatia slobody za organizovanie náboženských krúžkov.

Po návrate z väzenia sa opätovne zapojili do tajného organizovania náboženského života na Slovensku. Počas normalizácie stáli pri zakladaní samizdatových časopisov, podpisových akciách za náboženskú slobodu, organizovaní Sviečkovej manifestácie v roku 1988 a veľkých pútí v osemdesiatych rokoch v Šaštíne, na Velehrade a v Nitre. Silvester Krčméry a Vladimír Jukl spolu s Jánom Chryzostomom kardinálom Korcom sa nezmazateľným spôsobom zapísali do histórie vzniku a pôsobenia podzemnej rímskokatolíckej cirkvi a masového hnutia nenásilného odporu veriacich proti komunistickej diktatúre na Slovensku. Ako prejav úcty k obom slovenským osobnostiam, obecné zastupiteľstvo v Šintave schválilo miestny názov pre Námestie S. Krčméryho a V. Jukla. Pri príležitosti pomenovania námestia sa 10. septembra 2014 uskutoční kolokvium, ktoré na počesť oboch osobností usporiada Ústav pamäti národa v spolupráci s Obecným úradom v Šintave.

Vytlačiť