Európska pamäť. 3. sympózium európskych inštitúcií zaoberajúcich sa dejinami 20. storočia. Európa medzi vojnou a mierom 1914 - 2004.

Zlomové udalosti európskych dejín 20. storočia.

Zástupcovia 170 inštitúcií a mimovládnych organizácií z 30 európskych štátov na sympóziu diskutovali o dnešnej kultúre pamäte v kontexte tohtoročných výročí: stého výročia vypuknutia 1. svetovej vojny, 75. výročia vypuknutia 2. svetovej vojny, 25. výročia udalostí roku 1989 a 10. výročia rozšírenia Európskej únie o štáty bývalého sovietskeho bloku.

Medzi rečníkmi, ktorí vystúpili počas slávnostného otvorenia sympózia, nechýbala Małgorzata Omilanowska, štátna tajomníčka poľského ministerstva kultúry a národného dedičstva. Tá zdôraznila myšlienky spoločných dejín, ale zároveň rozdielnych skúseností Európanov a podčiarkla význam Európskej siete Pamäť a Solidarita ako odpovede na problémy v oblasti politiky pamäte. Sofia Beernaerts, vedúca oddelenia programu Európa pre občanov z Európskej komisie, pripomenula úlohu histórie ako snahy pochopiť zložitú povahu toho, čo sa stalo a čo v oblasti pamäte často vyvoláva konflikty. Riaditeľ Českej akadémie vied Jiří Drahoš vo svojom príhovore spomenul, že hoci výročia, ktoré si tohto roku budeme pripomínať sú na jednej strane tragické, na druhej strane vydláždili cestu k demokracii.

Počas troch dní prednášok, diskusií a workshopov účastníci sympózia diskutovali predovšetkým o témach ako sú 23. august – Európsky deň pamäte obetí stalinizmu a nacizmu, rozdiely v interpretácií udalostí roku 1989, pluralita pri vzájomnej komunikácii o rozličných pamätiach a používanie moderných komunikačných kanálov v oblasti šírenia historických poznatkov.

3. ročník sympózia sa konal v dňoch 9. – 11. apríla 2014 v priestoroch českého ministerstva zahraničných vecí v Černínskom paláci v Prahe. Predchádzajúce ročníky sa uskutočnili v Gdansku a Berlíne. Hlavnými organizátormi sympózia boli Európska sieť Pamäť a Solidarita (Varšava), Európske centrum Solidarity (Gdansk) a Spolková nadácia pre výskum a dokumentáciu diktatúry SED (Berlín). Partnermi tohtoročného sympózia boli Ústav soudobých dějin Akadémie vied Českej republiky (Praha), Ministerstvo zahraničných vecí Českej republiky a Európska komisia (Brusel).

Podrobnosti o sympóziu nájdete aj na facebooku facebook.com/enrs.eu aleboeuropeanremembrance.enrs.eu

Foto: Basil Kerski and Prof. Oldrich Tuma

Basil Kerski a Prof. Oldrich Tuma.

Foto: Účastníci počas rokovaní

Účastníci počas rokovaní.

Foto: Łukasz Kamiński, prezident poľského IPN

Łukasz Kamiński, prezident poľského IPN

Foto: Pieter Lagrou

Pieter Lagrou.

Vytlačiť