Diskusný večer v Košiciach 24. júna 2014 - Tradícia autonómie na Podkarpatskej Rusi

Ústav pamäti národa a Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach, v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa a Katedry histórie pozývajú na besedu

Tradícia autonómie na Podkarpatskej Rusi

Diskutovať budú: prof. Dr. Robert Magocsi (Univerzita Toronto), PaedDr. Marián Gajdoš, CSc. a PhDr. Stanislav Konečný, CSc. (obaja Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach).
Podujatie sa uskutoční v utorok 24. júna 2014 o 16.30 hod. v priestoroch Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach na Hlavnej 48.

Vytlačiť