Diskusný večer o Slovákoch na východnom fronte

Pozývame Vás na diskusiu o účasti slovenských vojakov na vojne proti Sovietskemu zväzu. Beseda sa uskutoční vo štvrtok 30. júna 2011 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave.

Diskutovať budú: Mgr. Jevgen Rogovyj (Charkovská národná univerzita); PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. (Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica) a PhDr. Tomáš Klubert, PhD. (ÚPN).

Vytlačiť