Aktuality

30.05.2016

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák s poľutovaním prijal správu o odhalení pamätnej tabule bývalému ideologickému tajomníkovi Komunistickej strany Československa Vasiľovi Biľakovi 15. mája 2016 v jeho rodnej obci Veľký Lipník.

25.05.2016

Pri príležitosti stretnutia Združenia exallievov seniorov a oratoriánov Saleziánov Don Bosca na sviatok Panny Márie pomocnice kresťanov sa 21. mája 2016 v priestoroch Provinciálneho domu Saleziánov Don Bosca v Bratislave na Miletičovej ulici uskutočnilo aj slávnostné odovzdanie ďakovných listov a pamätných medailí za odpor proti totalite, ktoré Ústav pamäti národa priebežne udeľuje tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom postavili proti totalitnému komunistickému režimu a museli za to znášať ťažkosti, alebo priamo utrpenie v rôznych formách. Medzi takých patrili aj členovia reholí, v tomto prípade Saleziánov Don Bosca.

20.05.2016

V súlade s § 12 ods. 5 zákona č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 – 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení neskorších predpisov 28. apríla 2016 predložil predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák výročnú správu Ústavu pamäti národa za rok 2015 Národnej rade Slovenskej republiky.

20.05.2016

VÝZVA
Štátna bezpečnosť (ŠtB) a Pohraničná stráž (PS) v komunistickom Československu, spolu s jeho justíciou nesú najväčšiu výkonnú zodpovednosť za perzekúcie a zločiny režimu na svojich občanoch, z ktorých mnohí sa preto stali jeho obeťami, často aj v zápase s ním.

16.05.2016

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák počas pracovnej návštevy Českej republiky zavítal 10.mája 2016 v Prahe aj do sídla Platformy Európskej pamäti a svedomia. Na jeho žiadosť ho prijala jej generálna riaditeľka Neela Winkelmann.

16.05.2016

Etická komisia Českej republiky pre ocenenie účastníkov odboja a odporu proti komunizmu 10. mája 2016 v Prahe odovzdávala pamätné dekréty a odznaky ďalším laureátom.

13.05.2016

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa pozýva na besedu pozýva na besedu spojenú so spomienkou na Jána Langoša

JÁN LANGOŠ
disident, kresťan v politike, zakladateľ Ústavu pamäti národa

11.05.2016

Ústav pamäti národa, Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach a Ecce Historia – Spolok študentov histórie UPJŠ v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa pozývajú na projekciu filmu Ústavu pamäti národa ARBITRÁŽ spojenú s diskusiou

04.05.2016

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák sa 21. apríla 2016 zúčastnil zasadania riadiaceho výboru Európskej siete Pamäť a Solidarita v poľskej Varšave. Predmetom rokovaní bolo okrem iného aj hodnotenie prípravy a realizácie spoločných projektov partnerských krajín siete ENRS, ako aj schvaľovanie projektov plánovaných na rok 2016.

03.05.2016

Ústav pamäti národa 7. apríla 2016 navštívila skupina členov Viedenského spolku akademikov z Rakúska.

Kalendárium