Aktuality

15.08.2017

Ilustrovaná Biblia pre mladých, kniha v červenej väzbe s vybranými časťami Starého a Nového Zákona a mnohými maľbami, prichádzala na prelome 70. a 80. rokov do Československa poštou z Juhoslávie. Bibliu v slovenčine, ktorú zostavil kňaz zo slovenskej obce v srbskej Vojvodine, rozposielali pod krycími menami a z rôznych adries mladí farníci.

11.08.2017

Z dôvodu čerpania dovolenky budúci týždeň od 14.8.2017 do 18.8.2017 bude pozastavený predaj kníh a publikácií.

10.08.2017

Historici Ústavu pamäti národa Pavol Jakubčin a František Neupauer vystúpia s prednáškami 20. augusta v Košiciach na podujatí, ktoré je venované životnému jubileu Mons. Bartolomeja Urbanca. Pri tejto príležitosti uvedie Ústav pamäti národa publikáciu Bartolomej Urbanec – dvadsať rokov pod dohľadom ŠtB, ktorá vznikla vďaka spolupráci s Pavlom Hricom a Vydavateľstvom Michala Vaška.

09.08.2017

Ústav pamäti národa vzdal symbolickým položením kvetov úctu Hartmutovi Tautzovi, ktorý prišiel o život ako osemnásťročný na úteku za slobodou v noci z 8. na 9. augusta 1986.

08.08.2017

Ústav pamäti národa vydal zborníky Politický exil z krajín strednej a východnej Európy a 1989 – Rok zmeny. Obe publikácie sú výstupmi z medzinárodných vedeckých konferencií a je možné si ich kúpiť vo vybraných obchodoch, priamo v ÚPN alebo objednať.

08.08.2017

12. augusta 2017 sa v zdevastovanom kláštore františkánov v Kremnici uskutoční Deň otvorených dverí. Podujatie organizačne zastrešujú Farnosť Kremnica a spoločenstvo Oprav, František, môj dom. Partnerom podujatia je aj Ústav pamäti národa. Historik a riaditeľ sekcie vedeckého výskumu František Neupauer pripravil na podujatie prednášku o zatváraní kláštorov, tajnej akcii Štátnej bezpečnosti Akcia K a osobnostiach, ktoré vzdorovali komunistickému režimu.

02.08.2017

Diskriminácia a oddeľovanie od spoločnosti, vraždenie a vyhladzovanie v koncentračných táboroch – to všetko sa spája s rómskym holokaustom v období druhej svetovej vojny. Celkový počet obetí pokusu nacistického Nemecka a jeho spojencov vyhladiť Rómov v Európe podľa rasových norimberských zákonov nie je dodnes známy, ale hovorí sa až o počte 500-tisíc zavraždených. Takmer celú rómsku populáciu vyvraždili v Chorvátsku, Luxembursku, Estónsku alebo Holandsku.

31.07.2017

Bádatelia Platformy európskej pamäti a svedomia dohľadali hroby už šiestich z celkom trinástich identifikovaných poľských obetí, ktoré zahynuli po zásahu elektrickým prúdom na československej Železnej opone a za ktorých smrť zodpovedá predovšetkým vtedajší minister vnútra, neskorší člen politbyra a komunistický premiér Lubomír Štrougal. Poľský Inštitút národnej pamäti, ktorý na základe podnetu Platformy tohto roku vo februári zahájil v tejto veci trestné konanie, už minulý mesiac oznámil, že má záujem pozostatky svojich občanov exhumovať.

13.07.2017

Odišiel František Belica, ktorý od mladosti čelil komunistickému vypočúvaniu a prenasledovaniu, 31 mesiacov strávil v pomocných technických práporoch a musel bojovať, aby mohol študovať, keďže miestni funkcionári sa mu to snažili znemožniť. Počas normalizácie prišiel o miesto učiteľa a nikde ho nechceli zamestnať, až sa mu podarilo nájsť si prácu na roľníckom družstve. V roku 1990 bol plne rehabilitovaný. Za jeho celoživotné postoje a zásluhy ho Ústav pamäti národa ocenil ďakovným listom a pamätnou medailou.

07.07.2017

„ÚPN nemá byť sudcom minulosti, ale rozhodne má byť advokátom nespravodlivo prenasledovaných. V roku 2016 sa ÚPN zodpovedne zhostil tejto úlohy.“
Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák dňa 21. júna 2017 predložil do pléna Národnej rady SR výročnú správu Ústavu pamäti národa za rok 2016.

Kalendárium