English version

Aktuality

21.08. 2014

23. augusta - Európsky deň pamiatky obetí stalinizmu a nacizmu

Európska sieť Pamäť a Solidarita pokračuje v akcii začatej v minulom roku, ktorej cieľom je zachovať v mysliach Európanov 23. august ako symbol na pamiatku obetí totalitných režimov 20. storočia – nacizmu a stalinizmu.


07.07. 2014

Prezentácia zborníka z konferencie k cyrilometodskému jubileu

V Rytierskej sieni Bratislavského hradu sa za účasti odborníkov i širokej verejnosti 25. júna 2014 uskutočnila prezentácia publikácie z dielne Metodicko-pedagogického centra pod názvom Vzdelávanie - súčasť misie svätých Cyrila a Metoda.


04.07. 2014

Oznam o uzatvorení študovne Archívu ÚPN

Študovňa Archívu ÚPN bude v dňoch 7. - 25. júla 2014 a 18. - 31. augusta 2014 uzatvorená.


19.06. 2014

Otvorenie výstavy o ''Železnej opone'' v rakúskom Kittsee

V priestoroch historického zámku v Rakúskej obci Kittsee sa 11. júna 2014 sa uskutočnila slávnostná vernisáž výstavy pod názvom „Grenzfälle als vor Kittsee der Vorhang fiel (Hraničné prípady - ako pred Kittsee spadla opona).“, ktorá bola zorganizovaná ako súčasť podujatí v rámci Kultúrneho leta Kittsee 2014.


22.05. 2014

Medzinárodná spoločensko-vzdelávacia kampaň ''Freedom Express''

Gdansk – Varšava – Budapešť – Temešvár – Šopron – Bratislava – Praha – Berlín
Expres slobody organizovaný Európskou sieťou Pamäť a Solidarita je nadnárodný projekt navrhnutý ako pripomenutie revolúcií roku 1989 obyvateľom Európy žijúcim na oboch stranách bývalej Železnej opony. Zámerom projektu je umožniť skupine mladých ľudí prísť do kontaktu s „žijúcimi dejinami“ roku 1989 – miestami a aktérmi transformácie v strednej a východnej Európe.


11.04. 2014

1989 - rok zmeny. Vedecká konferencia

25. výročie Novembra 1989 poskytuje vhodnú príležitosť analyzovať procesy, ktoré v roku 1989 bezprostredne viedli k pádu totalitného komunistického režimu, samotný priebeh jeho pádu ako aj dôsledky, ktoré so sebou táto historická udalosť priniesla. Sprístupnenie mnohých archívnych fondov, publikovanie viacerých spomienok aktérov a živá spoločenská diskusia umožňujú hlbšie analyzovať prelomové udalosti, doplniť mozaiku známych udalostí a ponúknuť rôzne interpretácie procesu, ktorý priniesol návrat demokracie na Slovensko aj do ďalších štátov strednej a východnej Európy.


NAJ.sk