Pracovné ponuky

Ústav pamäti národa vyhlasuje výberové konanie na pozíciu pracovník/pracovníčka registratúry.

Ústav pamäti národa vyhlasuje výberové konanie na pozíciu pracovník/pracovníčka registratúry.

Náplň práce:

Zabezpečovanie činnosti s výkonom správy registratúry v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v neskoršom znení a vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a o doplnení niektorých zákonov v neskoršom znení.

Požadujeme:

Vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore archívnictvo a pomocné vedy historické

Zručnosti:
- ovládanie PC na používateľskej úrovni
- ovládanie administratívneho systému úradu WinASU alebo obdobného
- ovládanie MS Office
- anglický jazyk výhodou
- vodičský preukaz skupiny B

Osobné predpoklady:
- pracovné skúsenosti a prax v odbore min. 2 roky
- bezúhonnosť
- schopnosť pracovať v kolektíve
- komunikatívnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, presnosť, samostatnosť

Informácia o výberovom konaní:

V prípade záujmu nám do 31. januára 2018 zašlite profesijný životopis, doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní a súhlas so spracovaním osobných údajov na nižšie uvedenú e-mailovú adresu.

Do predmetu správy uveďte: REGISTRATÚRA

Druh pracovného pomeru: Hlavný pracovný pomer

Plat: dohodou

Termín nástupu: ASAP

Kontakt: jergus.sivos@upn.gov.sk

Ústav pamäti národa vyhlasuje výberové konanie na pozíciu asistent/asistentka.

Ústav pamäti národa vyhlasuje výberové konanie na pozíciu sekretár/sekretárka.

Náplň práce:

Zabezpečovanie administratívnej činnosti sekretariátu, technická príprava podkladov na rokovanie Správnej rady, evidencia a spracovávanie korešpondencie a protokolov sekretariátu, prijímanie a starostlivosť o návštevy, poskytovanie jednoduchých informácií v styku s verejnosťou, vypracovanie a evidencia záznamov z porád.

Požadujeme:

Vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Zručnosti:
- ovládanie PC na používateľskej úrovni
- ovládanie administratívneho systému úradu WinASU alebo obdobného
- ovládanie MS Office
- anglický jazyk výhodou
- vodičský preukaz skupiny B

Osobné predpoklady:
- pracovné skúsenostia prax
- bezúhonnosť
- schopnosť pracovať v kolektíve
- komunikatívnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, presnosť, samostatnosť

Informácia o výberovom konaní:

V prípade záujmu nám do 31. januára 2018 zašlite profesijný životopis, doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní a súhlas so spracovaním osobných údajov na nižšie uvedenú e-mailovú adresu.

Do predmetu správy uveďte: ASISTENT/ASISTENTKA

Druh pracovného pomeru: Hlavný pracovný pomer

Plat: dohodou

Termín nástupu: ASAP

Kontakt: jergus.sivos@upn.gov.sk

Ústav pamäti národa vyhlasuje výberové konanie na pozíciu právnik/právnička.

Náplň práce:

poskytovanie právneho poradenstva vo vymedzenej oblasti na úrovni zamestnávateľa; tvorba interných právnych noriem; komunikácia s ústrednými orgánmi štátnej správy a s orgánmi miestnej samosprávy; vybavovanie žiadostí o informácie a vedenie príslušnej dokumentácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám; príprava právnych stanovísk, analýz a vyjadrení; pripomienkovanie a tvorba návrhov zmlúv a právnych podaní; zabezpečovanie právnej agendy v oblastí sťažností, petícií, ochrany osobných údajov a registratúry; zastupovanie v súdnych procesoch;

Požadujeme:

Vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa alebo III. stupňa
Odbor právo

Zručnosti:
- ovládanie PC na používateľskej úrovni
- anglický jazyk podmienkou
- vodičský preukaz skupiny B

Osobné predpoklady:
- pracovné skúsenosti a prax v odbore min. 2 roky
- bezúhonnosť
- schopnosť pracovať v kolektíve
- komunikatívnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, presnosť, samostatnosť

Informácia o výberovom konaní:

V prípade záujmu nám do 31. januára 2018 zašlite profesijný životopis, doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní a súhlas so spracovaním osobných údajov na nižšie uvedenú e-mailovú adresu.

Do predmetu správy uveďte: PRÁVNIK/PRÁVNIČKA

Druh pracovného pomeru: Hlavný pracovný pomer

Plat: dohodou

Termín nástupu: ASAP

Kontakt: jergus.sivos@upn.gov.sk


Vytlačiť