Aktuality

27.04.2016

26. apríla 2016 si slovenská, ale aj celosvetová verejnosť pripomína 30. výročie havárie v jadrovej elektrárni v Černobyle, ktorá sa natrvalo zapísala do dejín ako najväčšia havária pri mierovom využívaní jadrovej energie.

25.04.2016

Dňa 26.4.2016 (utorok) bude študovňa Archívu ÚPN z technických príčin uzatvorená.

20.04.2016

Dňa 26. apríla uplynie 30 rokov od výbuchu jadrovej elektrárne Černobyľ. Pri tejto príležitosti Ústav pamäti národa, Slovenský hydrometeorologický ústav, Slovenská akadémia vied organizujú multidisciplinárnu konferenciu ČERNOBYĽ 1986. Minulosť, dôsledky, východiská.

19.04.2016

Ústav pamäti národa v spolupráci s mestom Košice 18. apríla 2016 pripravil slávnostné odovzdanie dekrétov pre ďalších veteránov a účastníkov protikomunistického odboja z Košického kraja.

18.04.2016

Slováci v Poľsku sa radia k tým našim krajanom, v ktorých presvedčení a kultúre života je od nepamäti pevne ukotvené odmietanie akejkoľvek agresie, teroru a násilia. Naopak, svojimi postojmi sa zasadzujú o vzájomné chápanie, citlivé vnímanie a ľudskú toleranciu v súžití národnostnej menšiny s väčšinovým národom v Poľsku.

14.04.2016

Ústav pamäti národa zorganizoval 13. apríla 2016 stretnutie s cirkevnými historikmi k dokumentácii prenasledovania cirkví počas komunizmu na Slovensku. V Žiline sa zišli zástupcovia cirkevných historikov kresťanských cirkví pôsobiacich na Slovensku.

12.04.2016

Dňa 14.4.2016 (štvrtok) bude študovňa Archívu ÚPN z technických príčin uzatvorená.

12.04.2016

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa pozýva na besedu Černobyľ 1986 a otvorenosť (glasnosť).

12.04.2016

V mene Ústavu pamäti národa položil veniec počas pietnej spomienky pri Pomníku víťazstva v Bratislave aj predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák. Pripojil sa tak k ďalším predstaviteľom bratislavskej samosprávy na čele s primátorom mesta Ivom Nesrovnalom, členmi Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, pozvanými hosťami a širokou verejnosťou, ktorí 4. apríla 2016 položili vence k pomníku a uctili si významný medzník v dejinách mesta.

06.04.2016

Ústav pamäti národa, Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach a Ecce Historia – Spolok študentov histórie UPJŠ v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach, Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa a katedry histórie pozývajú na projekciu filmu Ústavu pamäti národa Cesty nádeje.

Kalendárium