Aktuality

25.02.2015

ÚPN v roku 2014 pracoval v spolupráci s Európskou sieťou Pamäť a Solidarita na projekte k podpore osvetových a vzdelávacích aktivít pre študentov a pedagógov rôznych stupňov škôl na témy a historické udalosti súvisiace s obdobím neslobody s cieľom zoznámiť mladú generáciu s prejavmi a následkami totalitných režimov v rokoch 1939 - 1989. Jeho výsledkom sú informačné a edukačné letáky ilustrované autentickými zábermi.

23.02.2015

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák s poľutovaním prijal správu o odhalení pamätníka bývalému ideologickému tajomníkovi Komunistickej strany Československa Vasiľovi Biľakovi 21. februára 2015 v jeho rodnej obci Krajné Bystré. K tomu poskytol pre médiá nasledovné vyjadrenie: ....

18.02.2015

Po slávnostnej sv. omši v Jezuitskom kostole v Bratislave 17. februára 2015 sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca za prítomnosti osobností cirkevného, politického spoločenského a kultúrneho života, uskutočnilo slávnostné oceňovanie umelcov za ich prínos kresťanských hodnôt do umenia. Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska a Mons. František Rábek, ordinár OS a OZ SR a súčasne predseda Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru Konferencie biskupov Slovenska odovzdali cenu Fra Angelico popri ďalších laureátoch aj predsedovi Správnej rady ÚPN Ondrejovi Krajňákovi.

13.02.2015

Predsedu Správnej rady ÚPN Ondreja Krajňáka dňa 12. februára 2015 v Prezidentskom paláci v Bratislave prijal prezident republiky Andrej Kiska. Prezident sa živo zaujímal o Ústav pamäti národa, jeho štruktúru, zamestnancov, orgány, odborové organizácie, plnenie úloh, či konkrétne problémy súvisiace s poslaním ústavu.

11.02.2015

Ústav pamäti národa a Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach, v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach, Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa a katedry histórie pozývajú na besedu Čo sme našli v archívoch? Archívne pramene z obdobia neslobody.

09.02.2015

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa pozýva na besedu Slováci v gulagoch.

05.02.2015

V Poľskom inštitúte v Bratislave sa 29. januára 2015 konala beseda z cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa na tému Masaker v Kľakovskej doline. Diskutovali Mgr. Boris Šeliga, predseda Klubu vojenskej histórie Bratislava, OZ a PhDr. Martin Lacko, PhD. (Ústav pamäti národa), diskusiu moderoval PhDr. Tomáš Klubert, PhD. Pozrite si videozáznam.

30.01.2015

Posledné číslo časopisu Pamäť národa v roku 2014 sa tentoraz v prevažnej miere sústreďuje na obdobie rokov 1939 - 1945, resp. na témy, ktoré boli dôsledkom udalostí z tohto obdobia. Čitatelia sa môžu oboznámiť s rôznorodými témami z tohto krátkeho, no na udalosti bohatého obdobia existencie 1. Slovenskej republiky.

29.01.2015

Ústav pamäti národa začína pravidelne spracovávať videozáznamy z diskusných večerov, ktoré organizuje v Poľskom inštitúte v Bratislave. Pozrite si prvý z nich, ktorý prebehol dňa 20. novembra 2014 na tému Trestnoprávne vyrovnávanie sa s komunistickou minulosťou.

19.01.2015

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa pozýva na besedu Masaker v Kľakovskej doline.

Kalendárium