Kontakty

Ústav pamäti národa

Miletičova 19
P. O. Box 29
820 18 Bratislava 218
Telefón: 02 / 593 003 11 (spojovateľka)
Fax: 02 / 555 71 771
Email: info@upn.gov.sk

Podateľňa

pondelok - piatok
8.30 - 12.00
13.00 - 15.00
Email: podatelna@upn.gov.sk

Hovorca ÚPN

Ing. Peter Juščák
Telefón: 02 / 593 003 54
Mobil: 0903 723 178
Email: peter.juscak@upn.gov.sk

Protikorupčná linka

Email: korupcia@upn.gov.sk

Nájdete nás:

Ústav pamäti národa sídli na 1. a 2. poschodí budovy Slovenskej správy ciest.

Zastávka MHD "Trhovisko": autobusy č. 50, 68, trolejbusy č. 201, 209.
Zastávka MHD "Záhradnícka (Saleziáni)": autobusy č. 66, 68, 511, trolejbusy č. 201, 205, 209, 212, električky č. 8, 9, 14.
Zastávka MHD "Ružová dolina": trolejbusy č. 207, 209.
Viac informácií na www.imhd.sk.


Archív Ústavu pamäti národa

Miletičova 7
821 08 Bratislava
Telefón: 02 / 555 71 764
Fax: 02 / 555 71 771
Email: badatelna@upn.gov.sk

Úradné hodiny:

pondelok - štvrtok od 9:00 do 15:30

Nájdete nás:

Zastávka MHD "Saleziáni (Záhradnícka)": autobusy č. 66, 68, 511, trolejbusy č. 201, 205, 209, 212, električky č. 8, 9,14.
Viac informácií na www.imhd.sk.


Organizačné zložky ÚPN:

Sekretariát predsedu Správnej rady ÚPN:
Ing. Mgr. Pavol Kossey
Telefón: 02 / 593 003 41
Email: pavol.kossey@upn.gov.sk

Sekcia archívu:
Ing. Mgr. Ľubomír Ďurina
Telefón: 02 / 555 71 764
Email: lubomir.durina@upn.gov.sk

Sekcia vedeckého výskumu:
Mgr. Patrik Dubovský, PhD.
Telefón: 02 / 593 003 36
Email: patrik.dubovsky@upn.gov.sk

Sekcia dokumentácie:
Mgr. et Mgr. Ján Endrödi
Telefón: 02 / 593 003 53
Email: jan.endrodi@upn.gov.sk

Referát Oral history:
Mgr. art. Slavomír Zrebný
Telefón: 02 / 593 003 56
Email: slavomir.zrebny@upn.gov.sk

Sekcia evidencií:
Mgr. Lukáš Obšitník
Telefón: 02 / 593 003 24
Email: lukas.obsitnik@upn.gov.sk

Oddelenie sprístupňovania dokumentov:
Ing. Peter Juščák
Telefón: 02 / 593 003 54
Email: peter.juscak@upn.gov.sk

Sekcia informatiky:
Ing. Peter Šalkovič
Telefón: 02 / 593 003 44
Email: peter.salkovic@upn.gov.sk

Oddelenie ekonomiky a správy:
Ing. Lýdia Borbuliaková
Telefón: 02 / 593 003 66
Email: lydia.borbuliakova@upn.gov.sk

Správca web stránok

Email: webmaster@upn.gov.sk

Vytlačiť