Z činnosti

Národná rada SR nezobrala na vedomie výročnú správu o činnosti ÚPN za rok 2016

„ÚPN nemá byť sudcom minulosti, ale rozhodne má byť advokátom nespravodlivo prenasledovaných. V roku 2016 sa ÚPN zodpovedne zhostil tejto úlohy.“
Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák dňa 21. júna 2017 predložil do pléna Národnej rady SR výročnú správu Ústavu pamäti národa za rok 2016.

Ústav pamäti národa zintenzívnil spoluprácu s poľským Inštitútom pamäti národa

29. júna sa vo Varšave uskutočnila návšteva predsedu Správnej rady ÚPN Ondreja Krajňáka v Inštitúte pamäti národa (IPN). Prijatia u prezidenta IPN Jaroslava Szareka sa zúčastnil aj jeho zástupca Mateusz Spytma a ďalší predstavitelia IPN. Poľskí hostitelia boli dobre informovaní o prebiehajúcom procese novely zákona o pamäti národa a zaujímali sa o aktuálny vývoj v tejto záležitosti. Potvrdili, že pozitívne hodnotia spoluprácu s ÚPN, a súčasne navrhovanú novelu vnímajú kriticky ako prvok, ktorý by znamenal krok späť. Zástupcovia inštitúcií hovorili aj o ďalšej spolupráci počas Festivalu slobody a pri vyšetrovaní smrti poľských občanov na československej časti Železnej opony.

Odhalenie pamätnej tabule v Smolníku

Konfederácia politických väzňov Slovenska a obec Smolník 18. júna slávnostne odhalili pamätnú tabuľu občanom Smolníka, ktorí boli v dobe komunistického režimu odvlečení do gulagov, nespravodlivo odsúdení, väznení, povolaní do pomocných technických práporov a táborov nútených prác. Podujatie sa konalo v rámci XVII. ročníka spomienkového stretnutia Spiš Františka Javorského.

Pracovníci ÚPN navštívili múzeum v koncentračnom tábore Auschwitz

Takmer tridsať pracovníkov Ústavu pamäti národa absolvovalo 12. a 13. júna pracovno-poznávaciu cestu, ktorej hlavným cieľom bola návšteva múzea v bývalom koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau. Niekoľkí z účastníkov navštívili aj výstavu diel niekdajšie väzňa koncentračných táborov Mariana Kołodzieja a múzeum v bývalej fabrike Oskara Schindlera.

Násilie v 20. storočí európskej histórie – pripomínanie, dokumentovanie, osveta (Sympózium ENRS)

V Bruseli sa v dňoch 6. až 8. júna konalo už šieste sympózium organizované Európskou sieťou pamäť a solidarita (ENRS), tento krát venované – žiaľ, aj dnes stále aktuálnej – téme násilia. Vystúpilo na ňom mnoho erudovaných odborníkov, ktorí z rôznych strán rozoberali korene a príčiny tohto javu, ktorý ako čierny tieň sprevádza prakticky celú históriu ľudstva.

Ústav pamäti národa vyjadruje hlboký zármutok nad odchodom Teodora Hlaváča

Teodor Hlaváč, vzácny svedok obdobia neslobody, ktorý prežil likvidáciu kláštorov komunistickým režimom počas takzvanej Barbarskej noci, zomrel 21. júna. Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák vo svojom mene aj v mene Ústavu pamäti národa vyjadruje hlboký zármutok nad jeho odchodom. Principiálne postoje, zápas o slobodu, pravdu a spravodlivosť, ktorý viedol Teodor Hlaváč, sú inšpiratívne aj pre túto dobu. Svedectvo a spomienky, ktoré Teodor Hlaváč vyrozprával pracovníkom Ústavu pamäti národa, sa stanú neoddeliteľnou súčasťou pamäti národa.

Videozáznam diskusného večera ÚPN na tému - Slováci a Česi v západnom vojenskom odboji 1939 - 1945

V Poľskom inštitúte v Bratislave sa vo štvrtok 22. júna 2017 konala beseda z cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa na tému Slováci a Česi v západnom vojenskom odboji 1939 - 1945. Diskutovali Wojtek Matusiak (Historická nadácia poľského letectva), Jiří Plachý (VHÚ Praha) a Tomáš Klubert (ÚPN). Diskusiu moderoval Peter Jašek (ÚPN). Pozrite si videozáznam.

Videozáznam diskusného večera ÚPN na tému - Amnestia v roku 1960

V Poľskom inštitúte v Bratislave sa vo štvrtok 25. mája 2017 konala beseda z cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa na tému Amnestia v roku 1960. Diskutovali Mgr. Lenka Bernátová, PhD. (ÚPN), PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D. (ÚSTR Praha, ÚJEP Ústí nad Labem) a Mgr. Branislav Kinčok (ÚPN). Diskusiu moderoval PhDr. Tomáš Klubert, PhD. (Ústav pamäti národa). Pozrite si videozáznam.

V Komárne si pripomenuli príslušníkov pomocných technických práporov

Mnohí kňazi, rehoľníci, roľníci, živnostníci, prepustení politickí väzni a ďalší ľudia, ktorých komunistický režim označil za politicky nespoľahlivých, sa v 50. rokoch ocitli s čiernymi výložkami na mundúroch v pomocných technických práporoch (PTP) československej armády. Boli nútení robiť ťažké manuálne práce v baniach, lomoch alebo na stavbách. Ich pamiatku si v jednom z PTP táborov, v pevnosti v Komárne uctila aj Konfederácia politických väzňov Slovenska. Úctu príslušníkom PTP na spomienke prejavil aj predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák.

Prednáška v Educafe, 27. jún 2017 - Politický proces s tzv. buržoáznymi nacionalistami. Gustáv Husák a spol.

Educafe a Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu Múdre utorky srdečne pozývajú na prednášku Politický proces s tzv. buržoáznymi nacionalistami. Gustáv Husák a spol.
Tému priblíži pracovník Sekcie vedeckého výskumu ÚPN Mgr. Branislav Kinčok.

Podujatie sa uskutoční 27. júna 2017 o 19.00 hod v EduCafe, Robotnícka 5, Bratislava. Miesto si záujemcovia môžu dopredu rezervovať na www.educafe.sk. Vstupné, ktoré je určené na podporu vzdelávacích aktivít EduCafe, je päť eur.

Predseda Správnej rady ÚPN vystúpil v Senáte Parlamentu Českej republiky

O skúsenostiach s reflexiou totalitnej minulosti hovorili v Prahe dňa 16. júna na konferencii v Senáte Parlamentu Českej republiky zástupcovia stredoeurópskych pamäťových inštitúcií. S prejavom vystúpil aj predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák.

Diskusný večer 22. júna 2017 - Slováci a Česi v západnom vojenskom odboji 1939 - 1945

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa pozýva na besedu SLOVÁCI A ČESI V ZÁPADNOM VOJENSKOM ODBOJI 1939 – 1945.

Hostia:
Wojtek Matusiak (Historická nadácia poľského letectva), Jiří Plachý (VHÚ Praha) a Tomáš Klubert (ÚPN).

Pracovníci Ústavu pamäti národa si uctili zakladateľa ÚPN Jána Langoša

15. júna uplynulo jedenásť rokov od tragickej smrti zakladateľa Ústavu pamäti národa Jána Langoša. Pracovníci Ústavu si pamiatku tohto bojovníka za slobodu a demokraciu uctili pri jeho pamätníku na námestí Slovenského národného povstania v Bratislave. Ján Langoš sa počas komunistického režimu angažoval v disidentskom hnutí a podieľal sa na tvorbe samizdatových časopisov.

Videozáznam diskusného večera ÚPN na tému - Proces s Dr. Jozefom Tisom - polemiky po 70. rokoch

V Poľskom inštitúte v Bratislave sa vo štvrtok 20. apríla 2017 konala beseda z cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa na tému Proces s Dr. Jozefom Tisom - polemiky po 70. rokoch. Diskutovali PhDr. Ivan Kamenec, CSc. (Historický ústav SAV), JUDr. Michal Malatinský, PhD. (právny historik) a Mgr. Ondrej Podolec, PhD. (ÚPN). Diskusiu moderoval PhDr. Tomáš Klubert, PhD. (Ústav pamäti národa). Pozrite si videozáznam.

Medzinárodná konferencia Bratislava/nahlas. Ochranárske hnutie v zápase s komunistickým režimom

Ústav pamäti národa v spolupráci so svojími partnermi pripravuje medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Bratislava/nahlas. Ochranárske hnutie v zápase s komunistickým režimom. Podujatie sa bude konať pri príležitosti 30. výročia vydania publikácie Bratislava/nahlas, ktorá predstavovala unikátnu kritiku komunistického režimu a jeho spôsobu vlády na konkrétnom príklade mesta Bratislava, a zároveň znamenala vrchol aktivít ochranárskeho hnutia. Vo svojej dobe bola táto publikácia označovaná za slovenskú Chartu 77.

Dokument Junáci z prachu premietnu v New Yorku

Film Junáci z prachu z produkcie Ústavu pamäti národa si budú môcť pozrieť aj diváci v americkom New Yorku. Premietať sa bude v stredu 7. júna v Bohemian National Hall. Společnost pro vědy a umění (SVU, Czechoslovak Society of Arts & Sciences) premietanie organizuje v spolupráci s Ústavom pamäti národa a generálnym konzulátom Slovenskej republiky v New Yorku.

Kardinál Zen hovoril počas návštevy ÚPN o prenasledovaných v Číne

Dňa 2. júna 2017 prijal predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák čínskeho emeritného biskupa, kardinála Jozefa Zena SDB. Kardinál si už na chodbách ÚPN prezrel výstavu týkajúcu sa invázie z roku 1968. Zaujímal sa o situácii v Československu v rokoch neslobody a následne priblížil komunistický režim v Číne.

Diskusný večer 15. júna 2017 - Odkrývanie - Ján Langoš ako strážca našej pamäti

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa pozýva na besedu ODKRÝVANIE – JÁN LANGOŠ AKO STRÁŽCA NAŠEJ PAMÄTI.

Hostia:
Nina Kurz (dcéra Jána Langoša), Peter Tatár (člen VPN a DS) a Patrik Dubovský (pracovník ÚPN).

"Nemôžete nehovoriť!" zaznelo v Educafe

Príbehy ľudí, ktorí na vlastnej koži prežili zápas s totalitným režimom, priblížil poslucháčom počas diskusného večera s názvom Nespravodlivo stíhaní riaditeľ sekcie vedeckého výskumu Ústavu pamäti národa František Neupauer.

ÚPN k návrhu novely zákona o ÚPN

Ústav pamäti národa v novele zákona vidí zúženie spektra činnosti ÚPN, medzi ktoré patria vzdelávacie a informačné činnosti, likvidáciu úsilia o zriadenie Múzea komunizmu, zbavenie nároku na vlastnú budovu a taktiež obmedzenie činností pri odhaľovaní zločinov dvoch totalitných režimov.