English version

Úloha represie a politického násilia v komunizme

V dňoch 10. - 11. novembra 2005 sa v Bratislave uskutočnil medzinárodný seminár Ústavu pamäti národa "Úloha represie a politického násilia v komunizme", ktorý bol venovaný analýze úlohy politicky motivovanej represie realizovanej komunistickým režimom v bývalom Československu, Poľsku a východnom Nemecku od konca druhej svetovaej vojny až do pádu sovietskeho satelitného bloku v Európe. Zamestnanci ÚPN spolu s kolegami z Českej republiky a Poľska odprezentovali dvadsať príspevkov, vypočuli si podnetnú diskusiu, panel osobných spomienok aktérov odboja na prelome štyridsiatych a päťdesiatych rokov i niekoľko sekvencií filmov Martina Vadasa (vrátane nových segmentov dokumentárneho filmu z procesu s Miladou Horákovou). Na seminár prijal pozvanie Josef Mašín, jeden zo zakladateľov legendárnej odbojovej skupiny bratov Mašínovcov, jeho dcéra Barbara Mašínová, ktorá prezentovala svoju knihu "Odkaz", rovnako ako Zdena Mašínová, Milan Paumer a v neposlednej rade i Milan Pika. Akcia sa uskutočnila s láskavou podporou Konrad-Adenauer-Stiftung v sále Doprastavu za veľkého záujmu slovenských a českých médií.

Štvrtok 10. 11. 2005

Otvorenie: predseda správnej rady Ján Langoš

1. panel: Teória a prax politickej represie

 1. Petr Blažek (ÚSD, ČR): Typológia násilia v rokoch 1948 – 1989
 2. Miroslav Lehký (ÚPN): Trestné právo a komunistická represia (pohľad roku 2005)
 3. Ján Hlavinka (ÚPN): Politická „totalita“ a „totalitárny režim“ ako organizátor represie v teórii
 4. Grzegorz Majchrzak (IPN, Poľsko): Represia v období vojnového stavu 1981 – 1983
 5. Diskusia

2. panel: Legitimita násilného odporu proti komunizmu

 1. Eduard Stehlík (VHÚ, ČR): Vojenský odboj rodiny Mašínovcov
 2. Lukasz Kaminski (IPN, Poľsko): Ozbrojený odpor proti komunizmu v Poľsku
 3. Milan Hulík (Praha): Právný pohľad na násilný odpor v päťdesiatych rokoch
 4. Pavel Žáček (ÚPN-ÚSD): Pomsta Prahy: príprava únosu a vraždy bratov Mašínovcov
 5. Diskusia

3. panel: Osobné spomienky

 1. Josef Mašín
 2. Milan Paumer
 3. Milan Píka
 4. Zdena Mašínová
 5. Diskusia

Piatok 11. 11. 2005

4. panel: Násilie na hraniciach

 1. Ľubomír Morbacher (ÚPN): 11.brigáda PS v systéme ochrany hraníc
 2. Miroslav Černý (ČR): Trestný postih príslušníkov PS v Českej republike
 3. Tomáš Vilímek: (ÚSD, ČR): Streľba na nemecko-nemeckej hranici
 4. Diskusia

5. panel: Politické procesy a represia v zakladateľskej ére režimu

 1. Helena Karasová (ČR): Konštrukcia monstrprocesov ŠtB
 2. Slavomír Michálek (SAV): Americký pohľad na procesy v ČSR
 3. Matej Medvecký (ÚPN): Využitie „ľudáckej karty“v politických procesoch (50.roky)
 4. Peter Matijek (ÚPN): Alexander Lehotský, poprava údajného amerického špióna
 5. Diskusia

6. panel: Formy represie voči obyvateľstvu

 1. Norbert Kmeť (ÚPS): Represie voči cirkvám 1948 – 1951
 2. Alexej Maskalík (VHÚ, SR): Osudy slovenských dôstojníkov po februári 1948
 3. Juraj Kalina (ÚPN): Formy represie voči bývalým príslušníkom RAF na Slovensku
 4. Patrik Košický (ÚPN): Okupácia 1968 a jej dôsledky
 5. Patrik Dubovský (ÚPN): Sviečková demonštrácia v Bratislave
 6. Diskusia (panelová) + záverečné hodnotenie kolokvia
 7. Ukončenie

Fotogaléria

Foto: Barbara Masin a Josef Mašín počas prezentácie knihy ODKAZ

Barbara Masin a Josef Mašín počas prezentácie knihy ODKAZ na tlačovej konferencii dňa 10. novembra 2005.

Foto: Josef Mašín pri podpisovaní knihy ODKAZ.

Josef Mašín pri podpisovaní knihy ODKAZ.

Foto: Ján Langoš, predseda spávnej rady ÚPN počas otvárania semináru

Ján Langoš, predseda spávnej rady ÚPN počas otvárania semináru Úloha represie a politického násilia v komunizme.

Foto: Sprava: J. Hlavinka, M. Lehký, J. Langoš, M. Gula (moderátor), P. Blažek a G. Majchrzak.

Prednášajúci počas prvého panela s názvom Teória a prax politickej represie sprava: Ján Hlavinka, Miroslav Lehký, Ján Langoš, Marián Gula (moderátor), Petr Blažek a Grzegorz Majchrzak.

Foto: Zľava: Senátor J. Pavlata, podpredseda Senátu ČR J. Liška, G. Majchrzak a L. Kaminski.

Zľava: Senátor Josef Pavlata, podpredseda Senátu ČR Jiří Liška, Grzegorz Majchrzak a Lukasz Kaminski.

Foto: Zľava: L. Kaminski, E. Stehlík, P. Matijek (moderátor), J. Langoš, M. Hulík, P. Žáček.

V druhom paneli Legitimita násilného odporu proti komunizmu boli účastníkmi zľava: Lukasz Kaminski, Eduard Stehlík, Peter Matijek (moderátor), Ján Langoš, Milan Hulík, Pavel Žáček.

Foto: Minúta ticha za usmrtených.

Minúta ticha za usmrtených Ctibora Nováka, Zbyňka Janatu a Vaclava Švédu, členov odbojovej skupiny bratov Mašínovcov.

Foto: Zdena Mašínová a Milan Pika

Zdena Mašínová a Milan Pika

Foto: Zľava: Zdena Mašínova , Milan Pika , Josef Mašín, Milan Paumer.

Prednášajúci počas panela s názvom Osobné spomienky zľava: Zdena Mašínova , Milan Pika , Josef Mašín, Milan Paumer.

Foto: Milan Paumer počas neformálneho rozhovoru.

Milan Paumer počas neformálneho rozhovoru.

Foto: Milan Pika

Milan Pika

Foto: Podpredseda Senátu ČR Jiří Liška

Podpredseda Senátu ČR Jiří Liška

Foto: Senátor Josef Pavlata

Senátor Josef Pavlata

Foto: Zľava: Ľubomír Morbacher, Ján Langoš, Miroslav Lehký, Miroslav Černý a Tomáš Vilímek.

4. panel: Násilie na hraniciach. Zľava: Ľubomír Morbacher, Ján Langoš, Miroslav Lehký, Miroslav Černý a Tomáš Vilímek.

Foto: Zľava: P. Matijek, J. Langoš, J. Kalina (moderátor), H. Karasová, S. Michálek a M. Medvecký.

Prednášajúci počas panela s názvom Politické procesy a represia v zakladateľskej ére režimu.
zľava: Peter Matijek, Ján Langoš, Juraj Kalina (moderátor), Helena Karasová, Slavomír Michálek a Matej Medvecký.

Foto: Zľava: Ján Langoš, Juraj Kalina (moderátor) a Helena Karasová.

Prednášajúci počas panela s názvom Politické procesy a represia v zakladateľskej ére režimu.
zľava: Ján Langoš, Juraj Kalina (moderátor) a Helena Karasová.

Foto: Zľava: P. Dubovský, J. Kalina, A. Maskalík, L. Bukovszký (moderátor), N. Kmeť a P. Košický.

Počas šiesteho panel: Formy represie voči obyvateľstvu odzneli príspevky
Zľava: Patrika Dubovského, Juraja Kalinu, Alexeja Maskalíka, Ladislava Bukovszkého (moderátor), Norberta Kmeťa a Patrika Košického.

Foto: Ľubomír Ďurina, Archív ÚPN

NAJ.sk