Main page of Nation's Memory Institute

Contacts

Ústav pamäti národa (The Nation´s Memory Institute)

Miletičova 21
P. O. Box 29
820 18 Bratislava 218
Slovakia
Phone: +421 2 593 00 311
Email: info@upn.gov.sk


Archív Ústavu pamäti národa (Archive of NMI)

Miletičova 7
Bratislava
Slovakia
Phone: +421 2 555 71 764
Email: badatelna@upn.gov.sk


Print